« Łuk 19:39 Ewangelia Łukasza 19:40 Łuk 19:41 » 

1.WUJEK.1923Którym on rzekł: Powiadam wam, iż jeźliby ci milczeli, kamienie wołać będą.
2.RAKOW.NTA odpowiedziawszy rzekł im: Mówię wam, iż jeśliby ci milczeli, kamienie krzyczeć będzie.
3.GDAŃSKA.1881A on odpowiadając, rzekł im: Powiadam wam, jeźliby ci milczeli, wnet kamienie wołać będą.
4.GDAŃSKA.2017A on im odpowiedział: Mówię wam, jeśli oni będą milczeć, wnet kamienie będą wołać.
5.SZCZEPAŃSKIA [On] <odpowiadając> rzekł {im}: Powiadam wam: gdyby oni milczeli, kamienie wołać będą.
6.GRZYM1936On im odpowiedział: Powiadam wam: jeśli oni zamilkną, kamienie wołać będą.
7.TYSIĄCL.WYD5Odrzekł: Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą.
8.BRYTYJKAI odpowiadając, rzekł: Powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą.
9.POZNAŃSKAOn odpowiedział: - Powiadam wam: Jeśli oni umilkną, kamienie krzyczeć będą.
10.WARSZ.PRASKANauczycielu, uspokój Twoich uczniów. On zaś rzekł do nich: Zapewniam was, że jeśli oni zamilkną, kamienie będą wołać.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc odpowiadając, rzekł im: Powiadam wam, jeżeli ci umilkną kamienie będą krzyczeć.
12.EIB.BIBLIA.2016Lecz On im odpowiedział: Mówię wam, że jeśli oni zamilkną, będą krzyczeć kamienie.