« Łuk 19:41 Ewangelia Łukasza 19:42 Łuk 19:43 » 

1.WUJEK.1923Iż gdybyś i ty poznało, i w ten dzień twój, co ku pokojowi twemu! a teraz zakryto jest od oczu twoich.
2.RAKOW.NTMówiąc: Iż gdybyś poznało i ty, a zwłaszcza w dzień twój ten, co jest ku pokojowi twemu; lecz teraz zakryto od oczu twych.
3.GDAŃSKA.1881O gdybyś poznało i ty, a zwłaszcza w ten to dzień twój, co jest ku pokojowi twemu! lecz to teraz zakryte od oczów twoich.
4.GDAŃSKA.2017Mówiąc: O gdybyś i ty poznało, przynajmniej w tym twoim dniu, co służy twemu pokojowi! Lecz teraz zakryte jest to przed twoimi oczami.
5.SZCZEPAŃSKImówiąc: O gdybyś i ty, w tym {właśnie} dniu {twoim}, poznało to, co {ci} pokój przynosi, teraz jednak zakryte jest przed oczyma twemi!
6.GRZYM1936O gdybyś i ty poznało i to w ten dzień, co jest ku pokojowi twemu! Teraz to zakryte przed oczyma twemi.
7.TYSIĄCL.WYD5i rzekł: O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami.
8.BRYTYJKAmówiąc: Gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi.
9.POZNAŃSKAO, gdybyś i ty poznało w tym dniu, co służy pokojowi! Ale teraz to jest zakryte przed twoimi oczami.
10.WARSZ.PRASKAGdybyś i ty poznało w tym dniu to, co jest dla twego pokoju, lecz jest teraz zakryte przed twoimi oczyma!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdybyś i ty poznało, w tym twoim dniu, co zmierza ku pokojowi; ale teraz zostało to zakryte z dala od twoich oczu.
12.EIB.BIBLIA.2016i powiedział: O, miasto, gdybyś i ty w tym dniu poznało drogę, która prowadzi do pokoju. Lecz jest ona teraz zakryta przed tobą.