« Łuk 19:45 Ewangelia Łukasza 19:46 Łuk 19:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówiąc im: Napisano, dom mój, dom modlitwy jest, a wy uczyniliście ji jaskinią zbójec.
2.WUJEK.1923Mówiąc im: Napisano: Iż dom mój dom modlitwy jest, a wyście go uczynili jaskinią zbójców.
3.RAKOW.NTMówiąc im: Napisano jest: Dom mój dom modlitwy jest; a wyście go uczynili jaskinią zbójców.
4.GDAŃSKA.1881Mówiąc im: Napisano: Dom mój dom modlitwy jest, a wyście go uczynili jaskinią zbójców.
5.GDAŃSKA.2017Mówiąc im: Jest napisane: Mój dom jest domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców.
6.SZCZEPAŃSKImówiąc do nich: Napisano: »Dom mój ma być domem modlitwy«, wy zaś uczyniliście z niego »jaskinię zbójców«!
7.GRZYM1936Mówił do nich: Jest napisane: Dom mój jest domem modlitwy; a wyście go uczynili jaskinią zbójców.
8.DĄBR.WUL.1973mówiąc im: Napisane jest, że dom mój jest domem modlitwy, a wyście go uczynili jaskinią zbójców.
9.TYSIĄCL.WYD5Mówił do nich: Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców.
10.BRYTYJKAmówiąc do nich: Napisano: I będzie mój dom domem modlitwy, wy zaś uczyniliście z niego jaskinię zbójców.
11.POZNAŃSKAmówiąc im: - Napisano: "Dom mój będzie domem modlitwy", a wyście zrobili z niego "jaskinię zbójców".
12.WARSZ.PRASKANapisane jest przecież: Mój dom jest domem modlitwy, a wyście zeń uczynili jaskinię zbójców.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.mówiąc im: Jest napisane: Dom mój jest domem modlitwy; zaś wy uczyniliście go jaskinią rozbójników.
14.EIB.BIBLIA.2016Mówił do nich: Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zdzierców.
15.TOR.NOWE.PRZ.Mówiąc im: Napisane jest: Dom mój jest domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię rozbójników.