« Łuk 19:5 Ewangelia Łukasza 19:6 Łuk 19:7 » 

1.WUJEK.1923I prędko zstąpił i przyjął go z radością.
2.RAKOW.NTI pośpieszywszy się zstąpił, i przyjął go weseląc się.
3.GDAŃSKA.1881I zstąpił prędko i przyjął go z radością.
4.GDAŃSKA.2017I zszedł szybko, i przyjął go z radością.
5.SZCZEPAŃSKIOn zaś pospiesznie zstąpił, i przyjął go z radością.
6.GRZYM1936A on odrazu zeszedł i przyjął go z radością.
7.TYSIĄCL.WYD5Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany.
8.BRYTYJKAI zszedł śpiesznie, i przyjął go z radością.
9.POZNAŃSKAI zszedł zaraz, i przyjął Go z radością.
10.WARSZ.PRASKAZszedł więc szybko i przyjął Go z radością.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem spiesząc się, zszedł, oraz z radością go podjął.
12.EIB.BIBLIA.2016Zacheusz zszedł więc czym prędzej i z radością przyjął Go u siebie.