« Łuk 19:7 Ewangelia Łukasza 19:8 Łuk 19:9 » 

1.WUJEK.1923A stanąwszy Zacheusz, rzekł do Pana: Oto Panie! połowicę dóbr moich dawam ubogim, a jeźlim kogo w czem oszukał, wracam we czwórnasób.
2.RAKOW.NTA stanąwszy Zacheusz, rzekł do Pana: Oto połowicę majętności moich, Panie, dawam ubogim; i jeśliżem kogo w czym podszedł, oddawam czworako.
3.GDAŃSKA.1881A stanąwszy Zacheusz, rzekł do Pana: Oto połowę majętności moich dam ubogim, Panie! a jeźliżem kogo w czem podszedł, oddam w czwórnasób.
4.GDAŃSKA.2017Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś oszukałem, oddaję poczwórnie.
5.SZCZEPAŃSKIZacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę dóbr moich daję ubogim, a jeślim kogo w czem <podstępnie> skrzywdził, oddaję w czwórnasób.
6.GRZYM1936Zacheusz zaś zbliżył się do Pana i zaczął mówić: Panie, połowę dóbr moich daję na biednych, a jeślim kogo oszukał, oddam czwórnasób.
7.TYSIĄCL.WYD5Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie.
8.BRYTYJKAZacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób.
9.POZNAŃSKAA Zacheusz oświadczył Panu: - Panie, połowę majątku daję ubogim, a jeżeli kogoś skrzywdziłem, to oddaję w czwórnasób.
10.WARSZ.PRASKAZacheusz zaś powstawszy powiedział do Pana: Panie, połowę mojego majątku oddaję na ubogich, a jeśli kiedykolwiek kogoś skrzywdziłem, wynagrodzę to czterokrotnie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Zacheusz postanowił oraz powiedział do Pana: Oto daję ubogim połowę moich majętności, Panie; a jeżeli kogoś fałszywie o coś oskarżyłem odpłacę poczwórnie.
12.EIB.BIBLIA.2016Zacheusz natomiast podniósł się i oświadczył wobec Jezusa: Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam dla ubogich, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie.