« 1Moj 41:18 1 Księga Mojżeszowa 41:19 1Moj 41:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ali po tych wyszły drugie siedm krów, tak szpetne i chude, żem nigdy takich w ziemi Egipskiéj nie widział:
2.GDAŃSKA.1881Oto, zaś wychodziło siedem krów innych za nimi, nędznych i szpetnych na wejrzeniu, i chudych na ciele; nie widziałem we wszystkiej ziemi Egipskiej tak szpetnych.
3.GDAŃSKA.2017Za nimi zaś wychodziło siedem innych krów, nędznych, szpetnych i chudych; w całej ziemi Egiptu nie widziałem tak brzydkich.
4.CYLKOWA oto siedm krów innych wyszło za niemi, nędznych i lichych bardzo z kształtu, i chudych na ciele; nie widziałem podobnych na całej ziemi Micraim co do lichoty.
5.KRUSZYŃSKIA oto po nich wychodzi siedm innych krów chudych i bardzo brzydkich z wyglądu i tak wychudzonych, żem nigdy tak brzydkich nie widział w ziemi egipskiej.
6.MIESESWtem siedem krów innych wychodzi za niemi wątłych, bardzo brzydkich z postaci i chudych na ciele, jakich nie widziałem co do brzydoty w całym Kraju Egipskim,
7.TYSIĄCL.WYD5A oto siedem innych krów wyszło za nimi, nędznych, bardzo brzydkich i chudych, takich, jakich nie widziałem w całej ziemi egipskiej.
8.BRYTYJKAA potem wyszło za nimi siedem innych krów, chudych i bardzo szpetnych. Tak szpetnych nie widziałem w całej ziemi egipskiej.
9.POZNAŃSKANagle siedem innych krów wyszło za tamtymi, słabych, wynędzniałych i wychudłych. W całej ziemi egipskiej nie widziałem tak brzydkich [stworzeń]!
10.WARSZ.PRASKAA po nich wyszło z Nilu siedem innych krów, ale te wyglądały bardzo nędznie i były chude. W całym Egipcie nigdy nie widziałem bydła tak wynędzniałego.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A za nimi, oto wyszło siedem innych krów, nędznych, bardzo lichych z kształtu i drobnych względem cielesnej natury; podobnych co do nędzy nie widziałem w całej ziemi Micraim.
12.EIB.BIBLIA.2016Za nimi wyszło siedem innych krów. Te były bardzo chude, niezgrabne, strasznie zabiedzone. Tak wycieńczonych krów nie widziałem jeszcze w Egipcie.