« 1Moj 41:1 1 Księga Mojżeszowa 41:2 1Moj 41:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Z któréj wychodziło siedm krów pięknych i bardzo tłustych: i pasły się na miejscach mokrych.
2.GDAŃSKA.1881A oto z rzeki wychodziło siedem krów, pięknych na wejrzeniu i tłustych na ciele, które się pasły na łące.
3.GDAŃSKA.2017A oto z rzeki wychodziło siedem pięknych i tłustych krów, które się pasły na łące.
4.CYLKOWA oto z rzeki wystąpiło siedm krów, pięknych z wejrzenia, i zdrowych na ciele; i pasły się na łące.
5.KRUSZYŃSKIa oto z rzeki wychodzi siedm krów pięknych z wyglądu i tłustych i pasą się na łące.
6.MIESESA oto wychodzi z Rzeki siedem krów, pięknych z wyglądu i tłustych na ciele, – i one pasły się na łące.
7.TYSIĄCL.WYD5I oto z Nilu wyszło siedem krów pięknych i tłustych, które zaczęły się paść wśród sitowia.
8.BRYTYJKAA oto z Nilu wyszło siedem krów pięknych i tłustych i pasło się na pastwisku.
9.POZNAŃSKANagle wyszło z Nilu siedem krów dorodnych i okazałej tuszy i zaczęło się paść w trawie.
10.WARSZ.PRASKAi widział, jak z rzeki wychodziło siedem pięknych, dobrze odżywionych krów, które zaczęły paść się na przybrzeżnej trawie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oto z rzeki wyszło siedem pięknych na spojrzenie oraz zdrowych na ciele krów i pasły się na łące.
12.EIB.BIBLIA.2016Z Nilu wyszło siedem krów pięknych i tłustych - i pasło się w zaroślach.