« 1Moj 41:29 1 Księga Mojżeszowa 41:30 1Moj 41:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Po których nastąpią drugie siedm lat takiego nieurodzaju, że się zapomni wszystka obfitość przeszła; głód bowiem popsuje wszystkę ziemię,
2.GDAŃSKA.1881A po nich nastąpi siedem lat głodu, i w zapomnienie przyjdzie wszystka ona obfitość w ziemi Egipskiej, i wytrawi głód ziemię.
3.GDAŃSKA.2017A po nich nastąpi siedem lat głodu i cała obfitość ziemi Egiptu pójdzie w zapomnienie, i głód wytrawi ziemię;
4.CYLKOWA nastanie siedm lat głodu po nich, że zapomnianą będzie cała obfitość na ziemi Micraim, i zniszczy głód ziemię.
5.KRUSZYŃSKIA po nich nastanie siedm lat głodu i zapomni się o wszelkiej obfitości w ziemi egipskiej, a głód zniszczy kraj.
6.MIESESale za niemi nastanie siedem lat głodu, w zapomnienie pójdzie cała ta obfitość w Kraju Egipskim i głód wyniszczy kraj ten.
7.TYSIĄCL.WYD5A po nich nastanie siedem lat głodu; i pójdzie w niepamięć cała ta obfitość w Egipcie, gdy głód będzie niszczył kraj.
8.BRYTYJKAa po nich nadejdzie siedem lat głodu i zapomną, że była wielka obfitość w ziemi egipskiej, i głód wyniszczy ziemię,
9.POZNAŃSKAPo nich będzie siedem lat głodu. Wówczas w niepamięć pójdzie cała owa obfitość w ziemi egipskiej, a ziemię tę wyniszczy głód.
10.WARSZ.PRASKAPotem nastanie siedem lat dotkliwego głodu, tak że w całym Egipcie zupełnie zapomni się o owym dobrobycie, a głód będzie wyniszczał kraj do ostatnich granic.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A po nich nastanie siedem lat głodu tak, że na ziemi Micraim zostanie zapomniana cała obfitość, a głód zniszczy ziemię.
12.EIB.BIBLIA.2016Po nich jednak nastąpi siedem lat głodu. Zapomni się wówczas w tej ziemi, że było w niej kiedyś dostatnio. Głód wyniszczy kraj.