« 1Moj 41:32 1 Księga Mojżeszowa 41:33 1Moj 41:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Teraz tedy niech opatrzy król męża mądrego i dowcipnego, a niech go przełoży nad ziemią Egipską:
2.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz niech znajdzie Farao męża rozumnego i mądrego, a przełoży go nad ziemią Egipską.
3.GDAŃSKA.2017Teraz więc niech faraon znajdzie roztropnego i mądrego człowieka i postawi go nad ziemią Egiptu.
4.CYLKOWA teraz niech upatrzy Faraon męża rozsądnego i mądrego, a niech ustanowi go nad ziemią Micraim;
5.KRUSZYŃSKIA teraz niech faraon popatrzy za człowiekiem uzdolnionym i mądrym i postawi go nad ziemią egipską.
6.MIESESTeraz niech Faraon upatrzy męża roztropnego i mądrego i niech go ustanowi nad Krajem Egipskim.
7.TYSIĄCL.WYD5Teraz więc niech faraon upatrzy sobie kogoś roztropnego i mądrego i ustanowi go zarządcą Egiptu.
8.BRYTYJKANiech więc faraon upatrzy teraz męża rozsądnego i mądrego i niech ustanowi go zarządcą całej ziemi egipskiej.
9.POZNAŃSKATeraz więc faraon powinien wybrać męża roztropnego i mądrego i pod jego zarząd oddać ziemię egipską.
10.WARSZ.PRASKANiech więc teraz faraon upatrzy sobie jakiegoś mądrego i przezornego męża i ustanowi go rządcą nad całym Egiptem.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem teraz, niech faraon upatrzy rozsądnego i mądrego męża oraz niech go ustanowi nad ziemią Micraim.
12.EIB.BIBLIA.2016Teraz więc niech się faraon rozejrzy za rozsądnym i mądrym człowiekiem. Niech mu powierzy w zarząd całą ziemię egipską.