« 1Moj 41:39 1 Księga Mojżeszowa 41:40 1Moj 41:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ty będziesz nad domem moim, a na rozkazanie ust twoich wszystek lud posłuszen będzie: samą tylko stolicą królewską przodkować ci będę.
2.GDAŃSKA.1881Ty będziesz nad domem moim, a według rozkazania ust twoich sprawować się będzie wszystek lud mój: tylko stolicą większy nad cię będę.
3.GDAŃSKA.2017Ty będziesz nad moim domem, a cały mój lud będzie postępować według rozkazu twoich ust. Tylko tronem będę większy od ciebie.
4.CYLKOWTy będziesz nad domem moim, a podług słowa twojego rządzić się będzie cały lud mój; tylko tronem wyższym będę od ciebie."
5.KRUSZYŃSKITy też będziesz nad domem moim i ust twoich będzie słuchał cały naród; tylko przez ten tron będę większy od ciebie".
6.MIESESTy będziesz nad domem moim, a rozkazem twoim kierować się będzie cały lud mój; jedynie o tron będę wyższy od ciebie”.
7.TYSIĄCL.WYD5Ty zatem będziesz nad moim dworem i twoim rozkazom będzie posłuszny cały mój naród. Jedynie godnością królewską będę cię przewyższał.
8.BRYTYJKATy będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń twoich będzie się stosował cały lud mój, tylko tronem będę większy od ciebie.
9.POZNAŃSKABędziesz zatem przełożonym nad moim domem, a cały mój lud posłuszny będzie twym rozkazom. Samym tylko tronem będę górował nad tobą.
10.WARSZ.PRASKACiebie więc ustanawiam zarządcą całego mojego domu i twojemu słowu będzie posłuszny cały naród. I tylko ja, jako że zasiadam na tronie, będę przewyższał ciebie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ty będziesz nad moim domem i według twojego słowa będzie się sprawował cały mój lud; tylko tronem będę wyższy od ciebie.
12.EIB.BIBLIA.2016Ty zatem będziesz zarządzał moim domem i twoim poleceniom będzie bezwzględnie posłuszny cały mój lud. Tylko tronem będę ciebie przewyższał.