« 1Moj 41:42 1 Księga Mojżeszowa 41:43 1Moj 41:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I kazał mu wsięść na swój wtóry wóz, a woźny wołał, aby się wszyscy przed nim kłaniali, i wiedzieli, że był przełożonym nade wszystką ziemią Egipską.
2.GDAŃSKA.1881I kazał go wozić na wtórym wozie swoim, a wołano przed nim: Kłaniajcie się. I przełożył go nad wszystką ziemią Egipską.
3.GDAŃSKA.2017I kazał go wozić na swoim drugim rydwanie, i wołano przed nim: Na kolana! I ustanowił go rządcą całej ziemi Egiptu.
4.CYLKOWI kazał go wozić na wozie namiestnikowskim swoim, i wołali przed nim; "zgiąć kolana!" I tak ustanowił go nad całą ziemią Micraim.
5.KRUSZYŃSKII kazał mu wsiąść na swój wtóry pojazd i wołali przed nim: "Na kolana!" I dał mu zwierzchnictwo nad całą ziemią egipską.
6.MIESESkazał go wozić na namiestnikowskim wozie swoim, przyczem wołali przed nim „na kolana paść” i ustanowił go nad całym Krajem Egipskim.
7.TYSIĄCL.WYD5I kazał go obwozić na drugim swym wozie, a wołano przed nim: Abrek! Faraon, ustanawiając Józefa zarządcą całego Egiptu,
8.BRYTYJKAkazał go też obwozić na drugim wozie swoim, a wołano przed nim: Na kolana! Tak ustanowił go namiestnikiem całej ziemi egipskiej.
9.POZNAŃSKAPotem polecił go obwozić na swoim drugim rydwanie, [słudzy] zaś wołali przed nim: "Abrek!" Tak to mianował go rządcą całego Egiptu.
10.WARSZ.PRASKAKazał także obwieźć go w swoim drugim powozie [po całej ziemi egipskiej]. Gdy powóz się zbliżał, wołano: Na kolana! Tak ustanowił go zarządcą całego Egiptu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kazał go także wozić na swoim namiestnikowskim wozie, oraz przed nim wołali: Zgiąć kolana. Tak ustanowił go nad całą ziemią Micraim.
12.EIB.BIBLIA.2016Kazał go też obwozić swoim drugim rydwanem - i wołano przed nim: Na kolana! Tak ustanowił faraon Józefa namiestnikiem ziemi egipskiej.