« 1Moj 41:45 1 Księga Mojżeszowa 41:46 1Moj 41:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(A trzydzieści mu lat było, gdy stanął przed oblicznością króla Pharaona) i objechał wszystkie krainy Egipskie.
2.GDAŃSKA.1881A było Józefowi trzydzieści lat, gdy stanął przed Faraonem, królem Egipskim; i wyszedłszy Józef od oblicza Faraonowego, objechał wszystkę ziemię Egipską.
3.GDAŃSKA.2017Józef miał trzydzieści lat, gdy stanął przed faraonem, królem Egiptu. Potem Józef odszedł od faraona i objechał całą ziemię Egiptu.
4.CYLKOWA Josef miał trzydzieści lat, gdy stanął przed Faraonem, królem Micraim. I wyszedł Josef z przed oblicza Faraona, i przeszedł całą ziemię Micraim.
5.KRUSZYŃSKIJózef miał lat trzydzieści, gdy stanął przed faraonem, królem egipskim, i wyruszył Józef od faraona i podróżował po całym kraju egipskim.
6.MIESESJózef miał lat trzydzieści, gdy stanął przed Faraonem, królem Egiptu; Józef wyszedł od Faraona i objechał dały Kraj Egipski.
7.TYSIĄCL.WYD5Józef miał lat trzydzieści, gdy stanął przed faraonem, królem egipskim. Józef, wyszedłszy od faraona, objeżdżał cały kraj.
8.BRYTYJKAA Józef miał trzydzieści lat, gdy stanął przed faraonem, królem Egiptu. Potem wyszedł Józef od faraona i objeżdżał całą ziemię egipską.
9.POZNAŃSKAJózef zaś liczył lat trzydzieści, kiedy stanął przed faraonem, królem Egiptu. Potem odszedł Józef od faraona i przemierzał całą ziemię egipską.
10.WARSZ.PRASKAMiał Józef wtedy, gdy stanął przed faraonem, lat trzydzieści. Pożegnawszy się z faraonem, ruszył w drogę i przemierzył cały Egipt.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Josef miał trzydzieści lat, kiedy stanął przed faraonem, królem Micraim. I Josef wyszedł z przed oblicza faraona oraz przeszedł całą ziemię Micraim.
12.EIB.BIBLIA.2016Józef miał trzydzieści lat, gdy stanął przed faraonem, królem Egiptu. Gdy wyszedł od faraona, zaczął objeżdżać cały kraj.