« 1Moj 41:48 1 Księga Mojżeszowa 41:49 1Moj 41:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I był taki dostatek pszenice, że się piaskowi morskiemu równała, a obfitość miarę przesiągała.
2.GDAŃSKA.1881Zaczem nagromadził Józef zboża, jako piasku morskiego bardzo wiele, aż go zaniechano liczyć; bo mu nie było liczby.
3.GDAŃSKA.2017Józef więc nagromadził zboża tak wiele jak piasku morskiego, aż przestano je liczyć, bo było go bez liku.
4.CYLKOWI nagromadził Josef zboża, jako piasku morskiego, mnóstwo wielkie; tak że zaniechał liczyć, gdyż nie było liczby.
5.KRUSZYŃSKII zebrał Józef zboże jako piasek morski, tak wielką ilość, że przestano liczyć, bo było nie do policzenia.
6.MIESESTak zebrał Józef zboża tak bardzo dużo, jak piasku przy morzu, tak, iż zaprzestał liczyć, albowiem było bez liku.
7.TYSIĄCL.WYD5Nagromadził więc Józef tyle zboża, ile jest piasku morskiego; takie mnóstwo, że już przestano mierzyć, bo nie można było zmierzyć.
8.BRYTYJKATak nagromadził Józef tyle zboża, jak piasku morskiego, tak wiele, że zaprzestano je mierzyć, bo nie można było go zmierzyć.
9.POZNAŃSKAI tak nagromadził Józef zboża jak piasku morskiego, mnóstwo takie, że aż przestano mierzyć, bo było go bez liku.
10.WARSZ.PRASKAZebrał Józef ilości zboża tak ogromne jak piasku nad brzegiem morza; w końcu zaprzestano obliczać jego ilość, bo nie było sposobu, żeby wszystko jakoś zmierzyć lub zważyć.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Josef nagromadził wielkie mnóstwo zboża, jakby morskiego piasku; tak, że przestał je liczyć, bo nie było już odpowiedniej cyfry.
12.EIB.BIBLIA.2016W ten sposób Józef nagromadził zboża jak piasku morskiego, tak wiele, że w końcu przestano je mierzyć - nie miało bowiem miary.