« 1Moj 41:53 1 Księga Mojżeszowa 41:54 1Moj 41:55 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Poczęły przychodzić siedm lat niedostatku, które był przepowiedział Józeph: i po wszystkim świecie głód przemógł: a we wszystkiéj ziemi Egipskiéj był chleb.
2.GDAŃSKA.1881I poczęło siedem lat głodu następować, jako był przepowiedział Józef. I był głód po wszystkich krainach: ale we wszystkiej ziemi Egipskiej był chleb.
3.GDAŃSKA.2017I nadeszło siedem lat głodu, tak jak Józef przepowiedział. I głód był we wszystkich krainach, ale w całej ziemi Egiptu był chleb.
4.CYLKOWI zaczęły siedm lat głodu następować, jako był przepowiedział Josef. I był głód we wszystkich krajach; ale na całej ziemi Micraim był chléb.
5.KRUSZYŃSKIa zaczęły nadchodzić siedm lat głodu, jako Józef przepowiedział. I nastał głód we wszystkich krajach, lecz w całej ziemi egipskiej była żywność.
6.MIESESi zaczęło nadchodzić siedem lat głodu – tak, jak to Józef przepowiedział, głód we wszystkich krajach, lecz w całym Kraju Egipskim znajdował się chleb.
7.TYSIĄCL.WYD5nadeszło siedem lat głodu, jak to zapowiedział Józef. A gdy nastał głód we wszystkich krajach, w całym Egipcie był chleb.
8.BRYTYJKArozpoczęło się siedem lat głodu, jak przepowiedział Józef. Głód był we wszystkich krajach, ale w całej ziemi egipskiej był chleb.
9.POZNAŃSKARozpoczęło się, jak zapowiedział Józef, siedem lat głodu. Nastał głód we wszystkich krajach, lecz w całej ziemi egipskiej była żywność.
10.WARSZ.PRASKAZaczął się, zgodnie z przepowiednią Józefa, siedmioletni okres klęski głodu. Głód ogarnął wszystkie sąsiednie krainy, ale w całym Egipcie ciągle jeszcze było chleba pod dostatkiem.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A zaczęło następować siedem lat głodu, jak przepowiedział Josef. Zatem był głód we wszystkich krajach, ale w całej ziemi Micraim był chleb.
12.EIB.BIBLIA.2016rozpoczęło się - jak zapowiedział Józef - siedem lat głodu. Głód dotknął wszystkie okoliczne kraje, tymczasem w całym Egipcie nie brakowało chleba.