« 1Moj 41:8 1 Księga Mojżeszowa 41:9 1Moj 41:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tam dopiero wspomniawszy przełożony nad piwniczymi, rzekł: Wyznawam grzech swój:
2.GDAŃSKA.1881Zatem rzekł przełożony nad podczaszymi do Faraona, mówiąc: Grzechy moje ja dziś przypominam sobie.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy przełożony podczaszych powiedział do faraona: Przypominam sobie dziś moje grzechy.
4.CYLKOWI rzekł przełożony podczaszych do Faraona, mówiąc: "Przewinienia moje wspominam ja dzisiaj.
5.KRUSZYŃSKII rzekł przełożony podczaszych faraonowi, mówiąc: "Przypominam sobie dzisiaj błąd mój".
6.MIESESWtem rzekł przełożony podczaszych do Faraona, mówiąc: „Sam dziś przypomnę grzechy moje:
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy przełożony podczaszych rzekł do faraona: Dzisiaj wyznam moje grzechy.
8.BRYTYJKAWtedy odezwał się przełożony podczaszych do faraona i rzekł: Przypominają mi się dziś grzechy moje.
9.POZNAŃSKAWtedy nadworny podczaszy rzekł do faraona: - Muszę przypomnieć dzisiaj swoje przewinienie:
10.WARSZ.PRASKAWtedy to przełożony służby stołowej powiedział do faraona: Muszę dziś wyznać moje przewinienie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale przełożony podczaszych powiedział do faraona, mówiąc: Dzisiaj i ja wspominam moje przewinienia,
12.EIB.BIBLIA.2016Wtedy odezwał się przełożony podczaszych: Przypominam dziś sobie moje grzechy,