« Jer 22:11 Księga Jeremiasza 22:12 Jer 22:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale na miejscu, na którem go przeniósł, tam umrze: a téj ziemie więcéj nie ogląda.
2.GDAŃSKA.1881Ale tam na onem miejscu, gdzie go przeniosą, umrze, a tak tej ziemi więcej nie ogląda.
3.GDAŃSKA.2017Ale umrze na tym miejscu, gdzie go przeniosą, i już nie zobaczy tej ziemi.
4.CYLKOWLecz w miejscu do którego go uprowadzono, tam umrze, a ziemi tej nie zobaczy więcej!
5.KRUSZYŃSKIAlbowiem na miejscu, gdzie go wzięto jako niewolnika, umrze, i nie będzie już więcej oglądał tego kraju.
6.TYSIĄCL.WYD1lecz umrze w miejscu, dokąd go zesłano, i ziemi tej już nie zobaczy».
7.TYSIĄCL.WYD5Nie wróci już do niego, lecz umrze w miejscu, do którego uprowadzono go na wygnanie, i nie ujrzy więcej tej ziemi.
8.BRYTYJKAlecz na tym miejscu, dokąd go uprowadzono, tam umrze, a ziemi tej już nie zobaczy.
9.POZNAŃSKAUmrze bowiem w miejscu, dokąd go uprowadzono w niewolę, i nie ujrzy już nigdy tej ziemi.
10.WARSZ.PRASKAUmrze tam, gdzie zostanie uprowadzony jako więzień, a tego kraju nigdy już nie zobaczy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz na miejscu, do którego go uprowadzono, tam umrze; tej ziemi więcej nie zobaczy.
12.EIB.BIBLIA.2016Tam, dokąd go uprowadzą, umrze. Tej ziemi już nie zobaczy.