« Jer 22:1 Księga Jeremiasza 22:2 Jer 22:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzeczesz: Słuchaj słowa Pańskiego, królu Judzki! który siedzisz na stolicy Dawidowéj, ty i słudzy twoi i lud twój, którzy wchodzicie bramami temi.
2.GDAŃSKA.1881I rzecz: Słuchaj słowa Pańskiego, królu Judzki! który siedzisz na stolicy Dawidowej, ty i słudzy twoi, i lud twój, którzy chodzicie bramami temi.
3.GDAŃSKA.2017Powiedz: Słuchaj słowa PANA, królu Judy, który zasiadasz na tronie Dawida, ty i twoi słudzy oraz twój lud, którzy wchodzicie przez te bramy.
4.CYLKOWI powiesz: Słuchaj słowa Wiekuistego, królu Judy, który zasiadasz na stolicy Dawida, ty i słudzy twoi i lud twój, którzy chodzą przez bramy te!
5.KRUSZYŃSKIRzeczesz: Słuchaj słowa Bożego, królu Judy, który siedzisz na tronie Dawidowym, ty, słudzy twoi i naród twój, którzy wchodzicie przez te bramy.
6.TYSIĄCL.WYD1Powiedz: Słuchaj słowa Jahwe, królu judzki, siedzący na tronie Dawida, ty i urzędnicy twoi, i lud twój, którzy wchodzicie przez te bramy!»
7.TYSIĄCL.WYD5Powiesz: Słuchaj słowa Bożego, królu judzki, który zasiadasz na tronie Dawida, ty, twoi słudzy i twój lud, który wchodzi przez te bramy.
8.BRYTYJKAi mów: Słuchaj słowa Pana, królu judzki, który zasiadasz na tronie Dawida, ty i twoi słudzy, którzy wchodzicie przez te bramy!
9.POZNAŃSKAPowiesz tak: Słuchaj słowa Jahwe, królu Judy, zasiadający na tronie Dawida, ty i słudzy twoi, twój lud, którzy przez te bramy wchodzicie!
10.WARSZ.PRASKAPosłuchaj słów Pana, królu judzki, zasiadający na tronie Dawida, ty sam oraz twoi słudzy i wszyscy, którzy wchodzą przez te bramy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiesz: Słuchaj słowa WIEKUISTEGO, królu Judy, który zasiadasz na tronie Dawida; ty, twoi słudzy i twój lud, który przechodzi przez te bramy!
12.EIB.BIBLIA.2016Powiedz: Posłuchaj Słowa PANA, królu Judy. Posłuchaj ty, który zasiadasz na tronie Dawida, i niech posłuchają twoi słudzy oraz twój lud - wszyscy, którzy wkraczacie w te bramy!