« Jer 22:19 Księga Jeremiasza 22:20 Jer 22:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wstąp na Liban, a wołaj: i na Basanie daj głos twój, a wołaj na mimo idące; bo starci są wszyscy miłośnicy twoi.
2.GDAŃSKA.1881Wstąp na Liban, a wołaj, i na górze Basan wydaj głos twój; wołaj i u brodów, gdyż starci będą wszyscy miłośnicy twoi.
3.GDAŃSKA.2017Wejdź na Liban i wołaj, na Baszanie podnieś swój głos, wołaj też z przełęczy, gdyż wszyscy twoi kochankowie zostali zniszczeni.
4.CYLKOWWstąp na Liban i wołaj, a na Baszanie zawódź głosem twoim; wołaj też z Abarim, gdyż rozgromieni wszyscy zalotnicy twoi.
5.KRUSZYŃSKIWejdź na Liban i krzycz; podnieś głos swój na Basanie! Krzycz z wysokości Abarim, ponieważ wszyscy twoi miłośnicy są rozbici.
6.TYSIĄCL.WYD1Idź w górę na Liban i wołaj, w Baszanie głos podnieś! Zakrzyknij ze szczytu Abarim, bo wszystkich twych gachów zmiażdżono.
7.TYSIĄCL.WYD5Wejdź na Liban i krzycz, a na Baszanie podnieś głos, wołaj z Abarim, bo zostali wyniszczeni wszyscy twoi ulubieńcy.
8.BRYTYJKAWstąp na Liban i krzycz, a w Baszanie głośno się odezwij! Krzycz z gór Abarim, że rozbici są wszyscy twoi kochankowie!
9.POZNAŃSKAWejdź na Liban i wołaj, i na Baszanie wydawaj okrzyki! Wołaj z [gór] Abarim, że zdruzgotam są wszyscy, którzy cię kochali.
10.WARSZ.PRASKAWejdź na Liban, aby głośno krzyczeć! Idź na Baszan i na cały głos wołaj! Niech wszyscy cię słyszą z wyniosłego Abarim, bo wszyscy twoi kochankowie leżą zdruzgotani!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wstąp na Liban i wołaj, na Baszanie zawodź twym głosem; wołaj też z Abarim, ponieważ zostali rozgromieni wszyscy twoi zalotnicy.
12.EIB.BIBLIA.2016Wstąp na Liban i krzycz, i w Baszanie wydaj swój głos! Krzycz z Abarim, że rozbici są wszyscy twoi kochankowie!