« Jer 22:27 Księga Jeremiasza 22:28 Jer 22:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Izali naczynie gliniane a stłuczone ten mąż Jechoniasz? izali naczynie bez żadnéj wdzięczności? czemu odrzuceni są on sam i nasienie jego, i zagnani do ziemie, któréj nie znali?
2.GDAŃSKA.1881Izali ten mąż Chonijasz będzie bałwanem nikczemnym, który podruzgotany bywa? Albo naczyniem, w którem niemasz żednej wdzięczności? Przeczżeby odrzuceni byli on i nasienie jego, a wyrzuceni do ziemi, której nie znają?
3.GDAŃSKA.2017Czy ten człowiek, Choniasz, jest posągiem wzgardzonym i zdruzgotanym? Albo naczyniem, w którym nie ma żadnego piękna? Czemu zostali odrzuceni on i jego potomstwo i wyrzuceni do ziemi, której nie znają?
4.CYLKOWCzyżby statkiem nikczemnym, rozbicia godnym był człowiek ten Konjahu, albo naczyniem bezużyteczném? Czemu rzucony on i ród jego, i ciśnięty na ziemię, której nie znali?
5.KRUSZYŃSKICzyż jest naczynie wzgardzone i potłuczone, jak ten mąż, Jechonjasz - naczynie, którego nikt nie pożąda?... Czemu wypędzono go i jego ród i rzucono do kraju, którego nie znają?
6.TYSIĄCL.WYD1Alboż naczyniem wzgardzonym, rozbitym jest mąż ten, Koniahu, lub sprzętem, którego nikt nie chce? Dlaczegóż rzuceni, on z swoim potomstwem, zagnani do kraju, którego nie znają?
7.TYSIĄCL.WYD5Czy Jechoniasz jest naczyniem wyrzuconym, potłuczonym naczyniem, którego nikt nie chce? Dlaczego wypędzono go i jego potomstwo i porzucono w kraju, którego nie znają?
8.BRYTYJKACzy ten mąż, Koniasz jest tworem wzgardzonym i odtrąconym, czy jest naczyniem, którego nikt nie chce? Dlaczego został on i jego potomstwo rzucony i wypędzony do ziemi, której nie znał?
9.POZNAŃSKACzyż mąż ten, Konjahu, jest naczyniem wzgardzonym, rozbitym, albo przedmiotem, w którym nikt nie ma upodobania? Czemu są odrzuceni: on i jego potomstwo i wygnani do ziemi nieznanej?
10.WARSZ.PRASKACzyż więc jest Jechoniasz naczyniem rozbitym, przedmiotem, którego nikt już nie potrzebuje? Dlaczegóż to wyrzucono jego samego i całe jego pokolenie do ziemi której wcale nie znali?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy nikczemnym, godnym rozbicia naczyniem, albo bezużytecznym przedmiotem był ten człowiek Konjahu? Czemu on oraz jego ród jest rzucony oraz ciśnięty na ziemię, której nie znali?
12.EIB.BIBLIA.2016Czy ten Koniasz jest dzbanem wzgardzonym, rozbitym? Czy jest naczyniem przez nikogo nie chcianym? Dlaczego sprawiono, że ze swoim potomstwem został on wyrzucony, wypędzony do ziemi nieznanej?