« Jer 22:28 Księga Jeremiasza 22:29 Jer 22:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ziemio, ziemio, ziemio! słuchaj mowy Pańskiéj.
2.GDAŃSKA.1881O ziemio, ziemio, ziemio! słuchaj słowa Pańskiego.
3.GDAŃSKA.2017Ziemio, ziemio, ziemio! Słuchaj słowa PANA.
4.CYLKOWZiemio, ziemio, ziemio! posłuchaj słowa Wiekuistego!
5.KRUSZYŃSKIZiemio, ziemio, ziemio, słuchaj słowa Bożego!
6.TYSIĄCL.WYD1Ziemio, ziemio, ziemio, słowa Jahwe słuchaj!
7.TYSIĄCL.WYD5Ziemio, ziemio, ziemio! Słuchaj słowa Pańskiego!
8.BRYTYJKAZiemio, ziemio, ziemio, słuchaj słowa Pańskiego!
9.POZNAŃSKAO ziemio, ziemio, ziemio! Słuchaj słowa Jahwe!
10.WARSZ.PRASKAO ziemio, ziemio, ziemio, wysłuchaj głosu Pana!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ziemio, ziemio, ziemio! Posłuchaj słowa WIEKUISTEGO!
12.EIB.BIBLIA.2016Ziemio, ziemio, ziemio, słuchaj Słowa PANA!