« Jer 22:29 Księga Jeremiasza 22:30 Jer 23:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan: Napisz męża tego niepłodnego, męża, któremu się nie poszczęści za dni jego; bo nie będzie z nasienia jego mąż, któryby siedział na stolicy Dawidowéj a miał więcéj władzą nad Juda.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan: Zapiszcie to, że ten mąż będzie bez dzieci, a że mu się nie poszczęści za dni jego; owszem, nie poszczęści się i mężowi, któryby z nasienia jego siedział na stolicy Dawidowej, a panował jeszcze w Judzie.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN: Zapiszcie tego człowieka jako bezpotomnego i że mu się nie poszczęści za jego dni. Nie poszczęści się nikomu z jego potomstwa, by zasiąść na tronie Dawida i panować jeszcze w Judzie.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty: Zapiszcie tego człowieka jako bezdzietnego, jako męża, któremu się już nie powiedzie za dni jego; gdyż nie powiedzie się z rodu jego żadnemu, aby zasiadał na stolicy Dawida, a panował jeszcze nad Judą!
5.KRUSZYŃSKITak rzecze Bóg: Zanotujcie tego męża, jako pozbawionego dzieci, jako męża, któremu się nie powiedzie za dni jego! Nikomu bowiem z jego rodu się nie powiedzie, aby zasiadał na stolicy Dawida i panował jeszcze w Judei.
6.TYSIĄCL.WYD1Tak mówi Jahwe: «Zapiszcie męża owego: "Bezdzietny", mąż, co w swym życiu powodzenia nie ma! Bo nikt z jego rodu nie dostąpi szczęścia, by zasiąść na tronie Dawida i znowu panować nad Judą».
7.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan: Zapiszcie tego człowieka jako pozbawionego potomstwa, jako męża, który nie zażyje szczęścia w swych dniach, ponieważ żadnemu z jego potomków nie uda się zasiąść na tronie Dawida ani panować nad Judeą.
8.BRYTYJKATak mówi Pan: Zapiszcie męża tego jako bezdzietnego, jako męża, któremu przez całe jego życie się nie wiedzie: bo żadnemu z jego potomków nie uda się zasiąść na tronie Dawida i znowu panować w Judzie.
9.POZNAŃSKA- Tak mówi Jahwe: Piszcie o tym mężu: "Bezpotomny; mąż, który nie będzie miał w życiu szczęścia". Żaden bowiem z jego potomków nie dostąpi zaszczytu, by zasiąść na tronie Dawida i panować jeszcze nad Judą.
10.WARSZ.PRASKAOto, co mówi Pan: Zapiszcie tego człowieka jako takiego, który nie miał dzieci i któremu nie wiodło się za dni jego. Nikomu też z jego potomstwa nie uda się zasiąść na tronie Dawida ani piastować władzy w królestwie judzkim.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY: Zapiszcie tego człowieka jako bezdzietnego; jako męża, któremu za jego dni już się nie powiedzie; ponieważ z jego rodu żadnemu się nie powiedzie, by zasiadał na tronie Dawida i jeszcze panował nad Judą!
12.EIB.BIBLIA.2016Tak mówi PAN: Spiszcie tego człowieka jako bezdzietnego, jako kogoś, komu się w życiu nie wiedzie, gdyż żaden z jego potomków nie zasiądzie na tronie Dawida, by znów zapanować w Judzie.