« Jer 22:6 Księga Jeremiasza 22:7 Jer 22:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I poświęcę na cię zabijającego męża i oręże jego, i wytną wyborne cedry twoje i zrzucą je w ogień.
2.GDAŃSKA.1881I zgotuję na cię burzycieli, każdego z orężem jego, którzy wyrąbią wyborne cedry twoje, i wrzucą je na ogień.
3.GDAŃSKA.2017I przygotuję przeciwko tobie niszczycieli, każdego ze swoim sprzętem. Wytną twoje wyborne cedry i wrzucą je w ogień.
4.CYLKOWI powołam przeciw tobie burzycieli, każdego z narzędziami jego, i wytną wybór cedrów twoich, i rzucą je w ogień.
5.KRUSZYŃSKII powołam przeciw tobie burzycieli, każdego z narzędziami swemi, a zetną twoje cedry wyborne i wrzucą w ogień.
6.TYSIĄCL.WYD1Na ciebie poświęcę niszczycieli, każdego ze swą bronią; wyrąbią twe cedry wyborne i wrzucą do ognia.
7.TYSIĄCL.WYD5Przygotuję niszczycieli na ciebie, każdego z własnym ich sprzętem, by ścięli najlepsze z twoich cedrów i rzucili w ogień.
8.BRYTYJKAI wyznaczę przeciwko tobie niszczycieli; każdy z nich ma swoje narzędzie i wyrąbią twoje wyborne cedry, i wrzucą je w ogień.
9.POZNAŃSKANiszczycieli przysposobię na ciebie, ludzi i narzędzia; wytną wyborne twe cedry i wrzucą je w ogień.
10.WARSZ.PRASKAWyślę przeciwko tobie niszczycieli, każdego ze swoim sprzętem. Oni to wytną twoje najpiękniejsze cedry i wrzucą je do ognia.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powołam przeciwko tobie burzycieli, każdego z jego narzędziami, więc wytną wyborne twoje cedry oraz rzucą je w ogień.
12.EIB.BIBLIA.2016I przydzielę ci niszczycieli, każdego z własnym orężem, i wytną twe piękne cedry, i powrzucają je w ogień!