« Jer 22:7 Księga Jeremiasza 22:8 Jer 22:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przejdzie wiele narodów przez to miasto, i rzecze każdy bliźniemu swemu: Dlaczego Pan tak uczynił miastu temu wielkiemu?
2.GDAŃSKA.1881A gdy pójdzie wiele narodów mimo to miasto, i rzecze jeden do drugiego: Dlaczegoż tak uczynił Pan temu miastu wielkimu?
3.GDAŃSKA.2017I wiele narodów będzie przechodzić koło tego miasta, i powiedzą jeden do drugiego: Dlaczego PAN tak uczynił temu wielkiemu miastu?
4.CYLKOWMnogie narody zaś będą przechodziły mimo miasta tego, i będą mówiły jeden do drugiego: Czemu uczynił tak Wiekuisty miastu temu wielkiemu?
5.KRUSZYŃSKIA przez miasto to przejdą liczne narody i będą mówili jeden do drugiego: "Dlaczego Jahwe tak postąpił z tem wielkiem miastem?"
6.TYSIĄCL.WYD1A gdy wielu ludzi będzie przechodziło koło tego miasta i jeden drugiego zapyta: "Dlaczego Jahwe w ten sposób postąpił z tym wielkim miastem?"
7.TYSIĄCL.WYD5A gdy wiele narodów będzie przechodziło obok tego miasta, powiedzą jeden do drugiego: Dlaczego Pan postąpił w taki sposób z tym wielkim miastem?
8.BRYTYJKAA gdy liczne narody będą przechodzić koło tego miasta, wtedy powie jeden do drugiego: Za co tak uczynił Pan temu wielkiemu miastu?
9.POZNAŃSKAWielu obcych przechodzić będzie koło tego miasta i mówić będą jeden do drugiego: "Dlaczegóż to Jahwe tak się obszedł z tym wielkim miastem?"
10.WARSZ.PRASKAa kiedy poganie będą przechodzili tłumnie koło tego miasta i zaczną mówić jeden do drugiego: Czemu to Pan aż tak postąpił z tym miastem?,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś liczne narody będą przechodziły obok tego miasta i mówiły jeden do drugiego: Dlaczego WIEKUISTY tak uczynił temu wielkiemu miastu?
12.EIB.BIBLIA.2016A gdy liczne narody przechodzić będą obok tego miasta, a wśród przechodniów jeden drugiego zapyta: Za co uczynił tak PAN temu wielkiemu miastu? -