« Jon 2:9 Księga Jonasza 2:10 Jon 3:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(2:11) I rzekł Pan rybie, i wyrzuciła Jonasa na suchą.
2.GDAŃSKA.1881(2:11) I rozkazał Pan onej rybie, a wyrzuciła Jonasza na brzeg.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN rozkazał tej rybie, a ona wypluła Jonasza na brzeg.
4.PS.BYCZ.1854Ale-ja, ja, z-głosem dziękczynienia, ofiarę-poświęcę-Tobie; co ślubowałem, dokonam; bo zbawienié, u-Pana.
5.CYLKOW(2:11) Wiekuisty zaś polecił onej rybie, aby wyrzuciła Jonasza na brzeg.
6.TYSIĄCL.WYD5(2:11) Pan nakazał rybie i wyrzuciła Jonasza na ląd.
7.BRYTYJKA(2:10b) Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd.
8.POZNAŃSKA(2:11) Wtedy na rozkaz Jahwe ryba wyrzuciła Jonasza na ląd.
9.WARSZ.PRASKA(2:11) Wtedy Pan wydał rozkaz, żeby ryba wyrzuciła Jonasza na ląd.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(2:11) Zaś WIEKUISTY polecił owej rybie, by Jonasza wyrzuciła na brzeg.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:11) Wówczas PAN polecił rybie uwolnić Jonasza i ta zwróciła go na brzeg.