« Jon 2:1 Księga Jonasza 2:2 Jon 2:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(2:3) I rzekł: Wołałem z ucisku mego do Pana, i wysłuchał mię, z brzucha piekła wołałem, i wysłuchałeś głos mój.
2.GDAŃSKA.1881(2:3) I rzekł: Wołałem z ucisku swego do Pana, a ozwał mi się; z głębokości grobu wołałem, a wysłuchałeś głos mój.
3.GDAŃSKA.2017I powiedział: Wołałem do PANA w swoim ucisku i wysłuchał mnie; z głębi piekła wołałem i wysłuchałeś mego głosu.
4.CYLKOW(2:3) I rzekł: Z niedoli mojej wołałem do Wiekuistego, a ozwał się mi; z wnętrza przepaści błagałem, a usłyszałeś głos mój.
5.TYSIĄCL.WYD5(2:3) I mówił: W utrapieniu moim wołałem do Pana, a On mi odpowiedział. Z głębokości Szeolu wzywałem pomocy, a Ty usłyszałeś mój głos.
6.BRYTYJKA(2:3) Mówiąc:Wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi, z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu.
7.POZNAŃSKA(2:3) W utrapieniu moim wołałem do Jahwe, a On mnie wysłuchał; z głębi Szeolu wzywałem pomocy, a Tyś usłuchał głosu mego.
8.WARSZ.PRASKA(2:3) W ucisku moim wołałem do Pana i Pan mnie wysłuchał. Z głębokości zaświatów wzywałem pomocy i wysłuchałeś głosu mego.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(2:3) I powiedział: Z mojej niedoli wołałem do WIEKUISTEGO, a odezwał się do mnie; błagałem z wnętrza przepaści, a usłyszałeś mój głos.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:3) Powiedział: Wołałem do PANA w mym nieszczęściu - i odpowiedział mi. Z łona świata zmarłych Go wzywałem - i wysłuchał mojego głosu.