« Jon 2:7 Księga Jonasza 2:8 Jon 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(2:9) Którzy strzegą nikczemności próżno, miłosierdzie swoje opuszczają.
2.GDAŃSKA.1881(2:9) Którzy pilnują marności nikczemnych, pozbawiają się miłosierdzia Bożego;
3.GDAŃSKA.2017Ci, którzy trzymają się próżnych marności, pozbawiają się miłosierdzia;
4.PS.BYCZ.1854Za-wycieńczania-się we-mnie, ducha-mojego, o-Panu wspomniałem; a,-przyszła do-Ciebie, modlitwa-moja, do-Świątyni Świętości-Twojéj.
5.CYLKOW(2:9) Ci, co trzymają się marności próżnych, opuszczają łaskę, którejby doświadczyć mogli.
6.TYSIĄCL.WYD5(2:9) Czciciele marnych bożków opuszczają Łaskawego dla nich.
7.BRYTYJKA(2:9) Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego Miłościwego,
8.POZNAŃSKA(2:9) Ci, co hołdują czczym bożkom, opuszczają Tego, który okazał im łaskę.
9.WARSZ.PRASKA(2:9) Ci zaś, co czczą bożki zwodnicze, wierności nie dochowują.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(2:9) Ci, co trzymają się próżnych marności – pozbawiają się łaski, którą by mogli doświadczyć.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:9) Wyznawcy marnych bóstw porzucają swego Łaskawcę,