« Jon 2:8 Księga Jonasza 2:9 Jon 2:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(2:10) Ale ja z głosem chwały ofiarować tobie będę: comkolwiek ślubił, oddam za zdrowie Panu.
2.GDAŃSKA.1881(2:10) Ale ja z głosem dziękczynienia ofiarować ci będę, com ślubował, spełnię; od Pana jest obfite wybawienie.
3.GDAŃSKA.2017Ale ja z głosem dziękczynienia będę ci składał ofiary, wypełnię to, co ślubowałem. Od PANA pochodzi wybawienie.
4.PS.BYCZ.1854Pilnujący-się obłud próżności, pobożności-swoich zaniedbywują.
5.CYLKOW(2:10) Ja wszakże przy głośnem dziękczynieniu ofiarować Ci będę; com ślubował spełnię: Od Wiekuistego nadchodzi pomoc!
6.TYSIĄCL.WYD5(2:10) Ale ja Tobie złożę ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię to, co ślubowałem. Zbawienie jest u Pana.
7.BRYTYJKA(2:10a) Lecz ja pragnę ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem, spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie.
8.POZNAŃSKA(2:10) Ja zaś wśród pieśni dziękczynnych chcę złożyć Ci ofiarę i spełnić, com ślubował. U Jahwe jest wybawienie.
9.WARSZ.PRASKA(2:10) A ja Tobie ofiary składam, Ciebie chcę głośno wysławiać. Pragnę też wypełnić to, co ślubowałem, bo ocalenie przychodzi od Pana.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(2:10) Ja jednak będę ci ofiarował przy głośnym dziękczynieniu; co ślubowałem – spełnię. Ratunek nadchodzi od WIEKUISTEGO!
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:10) ale ja z wdzięcznością złożę Ci ofiarę; spełnię to, co ślubowałem. Wybawienie jest u PANA!