« Mar 13:37 Ewangelia Marka 14:1 Mar 14:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574BYła lepak Pascha i przaśniki po dwu dniu, i szukali arcyoffiarnicy, i księża, jakoby go zdradą pojmawszy zabili.
2.WUJEK.1923A było Pascha i przaśniki po dwu dni: i szukali najwyżsi kapłani i Doktorowie, jakoby go zdradą poimali i zabili.
3.RAKOW.NTA była Pascha i Przaśniki po dwu dni. I szukali przedniejszy Ofiarownicy i uczeni w piśmie, jakoby go zdradą pojmawszy zabili.
4.GDAŃSKA.1881A po dwóch dniach była wielkanoc, święto przaśników; i szukali przedniejsi kapłani i nauczeni w Piśmie, jakoby go zdradą pojmawszy, zabili.
5.GDAŃSKA.2017A po dwóch dniach była Pascha i święto Przaśników. I naczelni kapłani oraz uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by go podstępnie schwytać i zabić.
6.SZCZEPAŃSKII zbliżały się za dwa dni Pascha i Przaśniki. A przedniejsi kapłani i uczeni szukali sposobu, jakby Go mogli skrycie pojmać i zabić.
7.GRZYM1936Za dwa dni miała być Wielkanoc i przaśniki, a wyżsi kapłani i uczeni zakonni szukali sposobu, jakby Jezusa zdradą podejść i zgubić.
8.DĄBR.WUL.1973A za dwa dni była Pascha i Święto Przaśników i przemyśliwali przedniejsi kapłani i uczeni w Piśmie, jak by go pojmać podstępem i stracić.
9.DĄBR.GR.1961A za dwa dni była Pascha i święto przaśników. I przemyśliwali przedniejsi kapłani i uczeni w Piśmie, jak by go pojmać podstępem i stracić.
10.TYSIĄCL.WYD5Pascha i Święto Przaśników były za dwa dni. Arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by Jezusa podstępem ująć i zabić.
11.BRYTYJKAA po dwóch dniach była Pascha i święto Przaśników. I arcykapłani oraz uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by go podstępem pojmać i zabić.
12.POZNAŃSKAPo dwóch dniach była Pascha i Święta Przaśników. Arcykapłani i nauczyciele Pisma zastanawiali się, jak ująć Go podstępem i zabić.
13.WARSZ.PRASKAPo dwu dniach miała być Pascha i Święto Przaśników. I przemyśliwali arcykapłani oraz uczeni w Piśmie, jak ująć Go podstępnie i zabić.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś za dwa dni była Pascha oraz Przaśniki, więc nawet przedniejsi kapłani i uczeniu w Piśmie szukali, jakby go pojmać podstępem oraz zabić.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPo dwóch dniach była Pascha i Święto Przaśników. Arcykapłani oraz znawcy Prawa wciąż szukali sposobu, jak by Go podstępem schwytać i zabić.
16.TOR.NOWE.PRZ.A za dwa dni była Pascha i Święto Przaśników; i szukali arcykapłani i uczeni w Piśmie sposobu, jakby Go podstępnie pojmać i zabić.