« Mar 14:10 Ewangelia Marka 14:11 Mar 14:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oni usłyszawszy, uradowali się, i obiecali mu dać śrzebra, i szukał jakoby słusznego czasu jego wydał.
2.WUJEK.1923Którzy usłyszawszy, uradowali się, i obiecali mu dać pieniądze; i szukał, jakoby go czasu pogodnego wydał.
3.RAKOW.NTA oni usłyszawszy uweselili się; i obiecali mu dać pieniądze. I szukał jakoby go sposobnego czasu wydał.
4.GDAŃSKA.1881Co oni usłyszawszy, uradowali się, i obiecali mu dać pieniądze. I szukał sposobnego czasu, jakoby go wydał.
5.GDAŃSKA.2017A gdy oni to usłyszeli, ucieszyli się i obiecali dać mu pieniądze. I szukał sposobności, aby go wydać.
6.SZCZEPAŃSKIOni zaś, usłyszawszy to, ucieszyli się, i obiecali mu dać pieniędzy; on więc szukał, jakby Go przy dogodnej sposobności wydać.
7.GRZYM1936Co gdy usłyszeli, uradowali się i przyrzekli mu pieniądze. Odtąd szukał sposobności, aby go wydać.
8.DĄBR.WUL.1973Ci usłyszawszy uradowali się i obiecali mu dać pieniądze. I zastanawiał się, jak by go wydać w dogodnym czasie.
9.DĄBR.GR.1961Ci usłyszawszy, uradowali się i obiecali mu dać pieniądze. I zastanawiał się, jak by go wydać w dogodnym czasie.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze. Odtąd szukał dogodnej sposobności, jak by Go wydać.
11.BRYTYJKAA oni, gdy to usłyszeli, uradowali się i obiecali dać mu pieniądze. I szukał sposobności, jak by go wydać.
12.POZNAŃSKAA oni, usłyszawszy to, ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze. I zastanawiał się, jak Go wydać w dogodnym czasie.
13.WARSZ.PRASKAA oni na wieść o tym bardzo się ucieszyli i przyrzekli mu dać pieniądze. A on zastanawiał się, jak by Go wydać.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś oni, kiedy to usłyszeli, ucieszyli się oraz obiecali dać mu srebro. A on szukał, jakby go wydać sposobną porą.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA oni, gdy to usłyszeli, ucieszyli się i obiecali dać mu pieniądze. Wtedy on zaczął szukać dogodnej sposobności wydania Go w ich ręce.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy to usłyszeli, uradowali się i obiecali dać mu srebro; i szukał więc właściwego czasu, aby Go wydać.