« Mar 14:11 Ewangelia Marka 14:12 Mar 14:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A pierwszego dnia Przaśników, gdy Paschę rzeżą, rzekli mu uczniowie jego, gdzie chcesz szedszy nagotujemy, abyś jadł Paschę?
2.WUJEK.1923I pierwszego dnia przaśników, gdy Paschę ofiarowali, rzekli mu uczniowie: Gdzie chcesz, abyśmy szli i nagotowali, żebyś jadł Paschę?
3.RAKOW.NTA pierwszego dnia Przaśników, gdy Paschę rzezali, mówią mu uczniowie jego: Gdzie chcesz, abyśmy szedszy nagotowali żebyś jadł Paschę?
4.GDAŃSKA.1881Pierwszego tedy dnia przaśników, gdy baranka wielkanocnego zabijano, rzekli mu uczniowie jego: Gdzie chcesz, abyśmy szedłszy nagotowali, żebyś jadł baranka?
5.GDAŃSKA.2017W pierwszy dzień Przaśników, gdy zabijano baranka paschalnego, zapytali go jego uczniowie: Gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali ci Paschę do spożycia?
6.SZCZEPAŃSKIA w przeddzień Przaśników, w które ofiarowywano Paschę, mówią doń uczniowie <Jego>: Dokąd chcesz, byśmy poszli przygotować Ci, byś mógł spożyć Paschę?
7.GRZYM1936Pierwszego dnia przaśników, kiedy się składa wielkanocną ofiarę, rzekli do niego uczniowie: Gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali ucztę wielkanocną?
8.DĄBR.WUL.1973A pierwszego dnia Przaśników, gdy zabijano baranka paschalnego, mówią mu uczniowie: Gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali ci do spożycia wieczerzę paschalną?
9.DĄBR.GR.1961A pierwszego dnia Przaśników, mówią mu uczniowie jego: Gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali ci do spożycia wieczerzę paschalną?
10.TYSIĄCL.WYD5W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy?
11.BRYTYJKAA w pierwszy dzień Przaśników, kiedy zabijali baranka wielkanocnego, zapytali go uczniowie jego: Gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali ci wieczerzę paschalną?
12.POZNAŃSKAA w pierwszy Dzień Przaśników, kiedy zabijano baranka paschalnego, mówią Mu Jego uczniowie: - Gdzie mamy poczynić przygotowania do spożycia paschy?
13.WARSZ.PRASKAW pierwszy zaś dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, powiedzieli do Niego uczniowie: Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś przedniego dnia Przaśników, kiedy ofiarowywali Paschę, mówią mu jego uczniowie: Gdzie chcesz byśmy odeszli oraz przygotowali, abyś zjadł wieczerzę paschalną?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW pierwszym dniu Święta Przaśników, gdy ofiaruje się baranka paschalnego, zapytali Go Jego uczniowie: Dokąd mamy pójść, aby przygotować Ci Paschę?
16.TOR.NOWE.PRZ.A pierwszego dnia Święta Przaśników, gdy ofiarują Paschę, powiedzieli Mu Jego uczniowie: Gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali Ci Paschę, abyś mógł ją spożyć?