« Mar 14:14 Ewangelia Marka 14:15 Mar 14:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on wam ukaże salę wielką usłaną, tam nagotujcie nam.
2.WUJEK.1923A on wam ukaże wieczernik wielki usłany, i tam nagotujcie nam.
3.RAKOW.NTA on wam ukaże salę wielką, usłaną gotową; tamże nagotujcie nam.
4.GDAŃSKA.1881A on wam ukaże salę wielką usłaną i gotową, tamże nam nagotujecie.
5.GDAŃSKA.2017A on wam pokaże wielką salę na piętrze, urządzoną i przygotowaną. Tam dla nas wszystko przygotujcie.
6.SZCZEPAŃSKIOn zaś wskaże wam <na piętrze> wieczernik, przestronny, zaścielony, <przysposobiony>; tam więc przygotujcie dla nas.
7.GRZYM1936I wskaże wam obszerny wieczernik już gotowy; tam przygotujcie.
8.DĄBR.WUL.1973A on pokaże wam wieczernik przestronny, usłany, i tam przygotujcie nam.
9.DĄBR.GR.1961A on pokaże wam na piętrze wieczernik przestronny, usłany, gotowy; i tam przygotujcie nam.
10.TYSIĄCL.WYD5On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas.
11.BRYTYJKAA on pokaże wam przestronną jadalnię, przygotowaną i przystrojoną; tam nam przygotujcie.
12.POZNAŃSKAOn wskaże wam na górze duży pokój z ustawionymi sofami. Tam poczyńcie przygotowania.
13.WARSZ.PRASKAWtedy on wam pokaże miejsce [gdzie można będzie zasiąść] do jedzenia dość obszerne, przystrojone już i gotowe. Tam przygotujcie dla nas [Paschę].
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on wam pokaże wielkie, usłane i gotowe piętro; tam nam przygotujcie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy on pokaże wam duży pokój na piętrze, usłany i gotowy - tam przygotujcie dla nas wszystkich ucztę.
16.TOR.NOWE.PRZ.A on wskaże wam górny pokój, wielki, usłany i gotowy, tam przygotujcie ją dla nas.