« Mar 14:15 Ewangelia Marka 14:16 Mar 14:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wyszedszy uczniowie jego przyszli do miasta, i naleźli jako im mówił, i nagotowali Paschę.
2.WUJEK.1923I poszli uczniowie jego i przyszli do miasta i naleźli, jako im powiedział, i nagotowali Paschę.
3.RAKOW.NTI wyszli uczniowie jego, i przyszli do miasta, i naleźli jako im powiedział; i nagotowali Paschę.
4.GDAŃSKA.1881I odeszli uczniowie jego, i przyszli do miasta, i znaleźli tak, jako im był powiedział, i nagotowali baranka.
5.GDAŃSKA.2017Odeszli więc jego uczniowie i przyszli do miasta, gdzie znaleźli wszystko tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę.
6.SZCZEPAŃSKII odeszli uczniowie {Jego}, i przyszli do miasta i znaleźli, jak im powiedział. I zaczęli przygotowywać Paschę.
7.GRZYM1936Uczniowie odeszli a gdy przyszli do miasta, znaleźli wszystko, jak Jezus im powiedział, i przygotowali ucztę.
8.DĄBR.WUL.1973I odeszli uczniowie jego, i przyszli do miasta, a znaleźli, jako im był powiedział. I przygotowali Paschę.
9.DĄBR.GR.1961I odeszli uczniowie, i przyszli do miasta, a znaleźli jak im był powiedział. I przygotowali Paschę.
10.TYSIĄCL.WYD5Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę.
11.BRYTYJKAI odeszli uczniowie, i przyszli do miasta, i znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali wieczerzę paschalną.
12.POZNAŃSKAUczniowie wyszli i przybyli do miasta, i zastali (wszystko), jak im powiedział. I przygotowali paschę.
13.WARSZ.PRASKAPoszli tedy uczniowie Jego i przyszli do miasta; znaleźli wszystko tak, jak im powiedział; i przygotowali Paschę.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem jego uczniowie odeszli, przyszli do miasta oraz znaleźli jak im powiedział; przygotowali też wieczerzę paschalną.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOdeszli zatem uczniowie, a gdy przybyli do miasta, wszystko potoczyło się zgodnie z Jego słowami. I przygotowali Paschę.
16.TOR.NOWE.PRZ.I wyszli uczniowie Jego, i przyszli do miasta, i znaleźli pokój tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę.