« Mar 14:17 Ewangelia Marka 14:18 Mar 14:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy siedzieli i jedli, rzekł Jezus: Prawdziwie mówię wam, iż jeden z was wyda mię, który je zemną.
2.WUJEK.1923A gdy oni siedzieli i jedli, rzekł Jezus: Zaprawdę powiadam wam, iż jeden z was wyda mię, który je zemną.
3.RAKOW.NTA gdy siedzieli oni i jedli, rzekł Jezus: Amen mówię wam, iż jeden z was wyda mię, który je zemną.
4.GDAŃSKA.1881A gdy za stołem siedzieli i jedli, rzekł Jezus: Zaprawdę wam powiadam, iż jeden z was wyda mię, który je ze mną.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy siedzieli za stołem i jedli, Jezus powiedział: Zaprawdę powiadam wam, że jeden z was, jedzący ze mną, wyda mnie.
6.SZCZEPAŃSKIKiedy zaś zajęli miejsca za stołem i wieczerzali, rzekł Jezus: Zaprawdę, powiadam wam, zdradzi Mnie jeden z was, ten, który je ze Mną!
7.GRZYM1936Gdy siedzieli u stołu i jedli, Jezus rzekł: Powiadam wam, iż jeden z was, który je ze mną, mię wyda.
8.DĄBR.WUL.1973Gdy zaś zajęli miejsca przy stole i jedli, rzekł Jezus: Zaprawdę powiadam wam, że jeden z was, który je ze mną, wyda mnie.
9.DĄBR.GR.1961Gdy zaś zajęli miejsca przy stole i jedli, Jezus powiedział: Zaprawdę powiadam wam, że jeden z was, który je ze mną, wyda mnie.
10.TYSIĄCL.WYD5A gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda, ten, który je ze Mną.
11.BRYTYJKAI gdy siedzieli i jedli, rzekł Jezus: Zaprawdę powiadam wam, że jeden z was, który je ze mną, wyda mnie.
12.POZNAŃSKAI kiedy już byli przy stole i jedli, Jezus powiedział: Zaprawdę powiadam wam: jeden z was Mnie wyda, ten, który je ze Mną.
13.WARSZ.PRASKAGdy zajęli miejsca i już jedli, powiedział Jezus: Zaprawdę mówię wam, że jeden z was, jedząc ze Mną, zdradzi Mnie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy leżeli u stołu i jedli, Jezus powiedział: Zaprawdę, mówię wam, że jeden z was, który ze mną je, mnie wyda.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy siedzieli i jedli, Jezus powiedział: Wyznam wam: Jeden spośród was Mnie wyda, ten, który je ze Mną.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy spoczywali przy stole i jedli, Jezus powiedział: Zaprawdę mówię wam, że jeden z was, ten który je ze mną, wyda mnie.