« Mar 14:20 Ewangelia Marka 14:21 Mar 14:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aczci syn człowieczy idzie jako oniem jest napisano. Ale biada człowiekowi onemu, przez którego syn człowieczy będzie wydan, dobrze by było jemu, by się był człowiek ten nie narodził.
2.WUJEK.1923Synci człowieczy idzie, jako o nim jest napisano; lecz biada człowiekowi onemu, przez którego Syn człowieczy będzie wydan! lepiéj mu było, by się był człowiek on nie narodził.
3.RAKOW.NTSynci człowieczy idzie, jako jest napisano o nim: lecz biada człowiekowi onemu, przez którego Syn człowieczy wydany bywa; Dobrze było mu, by się był nie narodził człowiek on.
4.GDAŃSKA.1881Synci człowieczy idzie, jako o nim napisano: ale biada człowiekowi temu, przez którego Syn człowieczy będzie wydany! dobrze by mu było, by się był ten człowiek nie narodził.
5.GDAŃSKA.2017Syn Człowieczy odchodzi, jak jest o nim napisane, ale biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany! Lepiej byłoby dla tego człowieka, gdyby się nie urodził.
6.SZCZEPAŃSKIWprawdzie Syn człowieczy idzie według tego, co o Nim napisano; ale biada owemu człowiekowi, który zdradza Syna człowieczego; lepiejby mu było, gdyby się ów człowiek nie był narodził.
7.GRZYM1936Syn człowieczy sam idzie, jak o nim napisano, ale biada człowiekowi, przez którego Syn człowieczy będzie wydany. Lepiejby mu było, gdyby się był nie narodził.
8.DĄBR.WUL.1973Wprawdzie Syn Człowieczy podąża, jako napisano o nim, ale biada człowiekowi onemu, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Lepiej by mu było, gdyby się był nie narodził ów człowiek.
9.DĄBR.GR.1961Wprawdzie Syn Człowieczy idzie, jak napisano o nim, ale biada owemu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy jest wydany. Lepiej by mu było, gdyby się był nie narodził ów człowiek.
10.TYSIĄCL.WYD5Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził.
11.BRYTYJKASyn Człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada owemu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Lepiej by było, gdyby się nie narodził ów człowiek.
12.POZNAŃSKAWprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim napisano, lecz biada temu człowiekowi, który Go wyda. Lepiej by było dla niego, żeby się nie narodził.
13.WARSZ.PRASKASyn Człowieczy odchodzi, tak jak jest o Nim napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Lepiej by było temu człowiekowi nie narodzić się wcale.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto Syn Człowieka podąża jak o nim napisano, ale biada owemu człowiekowi, przez którego Syn Człowieka jest wydawany; dobrze by mu było, gdyby nie został zrodzony ten człowiek.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim napisano, ale biada temu człowiekowi, który Go wydaje. Lepiej by mu było, gdyby się wcale nie urodził.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, tak jak jest o Nim napisane; ale biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany! Lepiej by mu było, gdyby ten człowiek nie został zrodzony.