« Mar 14:23 Ewangelia Marka 14:24 Mar 14:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574To jest krew moja nowego przymierza, która za mnogie wylewa się.
2.WUJEK.1923I rzekł im: Ta jest krew moja nowego testamentu, która za wielu będzie wylana.
3.RAKOW.NTI rzekł im: To jest krew moja ona Nowego Przymierza, ona, która się za wielu wylewa.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł im: To jest krew moja nowego testamentu, która się za wielu wylewa.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział im: To jest moja krew nowego testamentu, która się za wielu wylewa.
6.SZCZEPAŃSKIi rzekł do nich: To jest Krew moja {Nowego} Przymierza, która się za wielu przelewa.
7.GRZYM1936I rzekł im: To jest krew moja nowego testamentu, która za wielu wydana będzie.
8.DĄBR.WUL.1973I rzekł im: To jest Krew moja Nowego Testamentu, która za wielu będzie wylana.
9.DĄBR.GR.1961I rzekł im: To jest krew moja Przymierza, która za wielu jest wylana.
10.TYSIĄCL.WYD5I rzekł do nich: To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana.
11.BRYTYJKAI rzekł im: To jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa.
12.POZNAŃSKAI powiedział im: - To jest moja krew Przymierza, która będzie wylana za wielu.
13.WARSZ.PRASKAI powiedział do nich: To jest moja krew, [krew] Przymierza, która będzie wylana za wielu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I im powiedział: To oznacza moją krew Nowego Przymierza, która wylewa się za wielu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITI powiedział im: To jest moja krew Nowego Przymierza, która za wielu będzie przelana.
16.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział im: To jest krew moja Nowego Przymierza, która jest za wielu wylewana.