« Mar 14:24 Ewangelia Marka 14:25 Mar 14:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prawdziwie mówię wam, nie będę dalej pić z owocu winnego, aż do onego dnia gdy je nowe pić będą w królestwie Bożem.
2.WUJEK.1923Zaprawdę powiadam wam: Iż już nie będę pił z tego owocu winnéj macice, aż do onego dnia, gdy go pić będę nowy w królestwie Bożem.
3.RAKOW.NTAmen powiedam wam, iż więcej nie będę pił z rodzaju winnej macice, aż do dnia onego gdy go pić będę nowy w onym Królestwie Bożym.
4.GDAŃSKA.1881Zaprawdę powiadam wam: Iż nie będę więcej pił z rodzaju winnej macicy, aż do dnia onego, gdy go pić będę nowy w królestwie Bożem.
5.GDAŃSKA.2017Zaprawdę powiadam wam: Nie będę więcej pił z owocu winorośli aż do tego dnia, gdy go będę pił nowy w królestwie Bożym.
6.SZCZEPAŃSKIZaprawdę, powiadam wam: Odtąd już <napewno> nie będę pił z (tego) owocu winnego szczepu, aż do dnia owego, gdy go pić będę nowy w królestwie Bożem.
7.GRZYM1936Powiadam wam, że już więcej nie będę pił soku jagód winnych aż do dnia, kiedy go pić będę w nowym królestwie Bożem.
8.DĄBR.WUL.1973Zaprawdę powiadam wam, nie będę pił już z tego owocu szczepu winnego aż do onego dnia, gdy pić będę z owocu nowego w Królestwie Bożym.
9.DĄBR.GR.1961Zaprawdę powiadam wam, nie będę pił już z owocu szczepu winnego aż do owego dnia, gdy pić będę z owocu nowego w Królestwie Bożym.
10.TYSIĄCL.WYD5Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił [napoju] z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym.
11.BRYTYJKAZaprawdę powiadam wam, nie będę już odtąd pił z owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił na nowo w Królestwie Bożym.
12.POZNAŃSKAZaprawdę powiadam wam: Nie będę już pił napoju z winogron aż do tego dnia, w którym będę pił nowy (napój) w królestwie Bożym.
13.WARSZ.PRASKAZaprawdę mówię wam, że już nie będę pić z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, w którym wypiję nowy [kielich] w królestwie Bożym.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, powiadam wam, że już nie będę pił z plonu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił nowy w Królestwie Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZapewniam was, że nie będę już pił z owocu winorośli, aż nadejdzie ten dzień, gdy w Królestwie Bożym zakosztuję z nowego.
16.TOR.NOWE.PRZ.Zaprawdę mówię wam, że nie będę pił więcej z owocu winorośli, aż do tego dnia, gdy go będę pił nowy w Królestwie Bożym.