« Mar 14:26 Ewangelia Marka 14:27 Mar 14:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł im Jezus iż wszyscy się obrazicie we mnie tej nocy. Bo napisano: uderzę pastyrza, a rosproszą się owce.
2.WUJEK.1923I rzekł im Jezus: Wszyscy się zgorszycie ze mnie téj nocy; iż napisano jest: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce.
3.RAKOW.NTI mówi im Jezus: Iż wszyscy się zgorszycie na mnie nocy tej; iż napisano jest: Uderzę Pasterza, a rozproszą się owce.
4.GDAŃSKA.1881Potem im rzekł Jezus: Wszyscy wy zgorszycie się ze mnie tej nocy; bo napisano: Uderzę pasterza, i będą rozproszone owce.
5.GDAŃSKA.2017Potem Jezus im powiedział: Wy wszyscy zgorszycie się z mojego powodu tej nocy, bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce.
6.SZCZEPAŃSKII rzecze do nich Jezus: Wszyscy zwątpicie {o Mnie tej nocy}. Napisano bowiem: »Uderzę w pasterza, a rozproszą się owce«.
7.GRZYM1936A Jezus tak im mówił: Wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy, bo napisane jest: Uderzę pasterza a owce się rozproszą.
8.DĄBR.WUL.1973I rzekł im Jezus: Wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisane jest bowiem: Uderzę w pasterza, a rozproszą się owce.
9.DĄBR.GR.1961I rzekł im Jezus: Wy wszyscy zwątpicie o mnie. Napisane jest bowiem: Uderzę w pasterza, a rozproszą się owce.
10.TYSIĄCL.WYD5A Jezus im rzekł: Wszyscy zwątpicie [we Mnie]. Jest bowiem napisane: Uderzę Pasterza, a rozproszą się owce.
11.BRYTYJKAI rzekł im Jezus: Wy wszyscy się zgorszycie, bo napisano: Uderzę pasterza, a owce będą rozproszone.
12.POZNAŃSKAI mówi im Jezus: - Wszyscy Mnie opuścicie, bo napisano: "Uderzę pasterza i rozproszą się owce".
13.WARSZ.PRASKAWszyscy zachwiejecie się wskutek [tego, co spotka] Mnie. Napisane jest bowiem: Uderzę pasterza i rozproszą się owce.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus im mówi: Wszyscy przy mnie zostaniecie zgorszeni tej nocy; bo napisano: Uderzę pasterza i rozproszą się owce.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jezus powiedział im: Wszyscy się ode Mnie odwrócicie, gdyż napisano: Uderzę pasterza i rozproszą się owce.
16.TOR.NOWE.PRZ.I Jezus im powiedział: Tej nocy, wszyscy z powodu mnie zostaniecie zgorszeni; bo jest napisane: Uderzę pasterza i owce zostaną rozproszone.