« Mar 14:31 Ewangelia Marka 14:32 Mar 14:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przyszli na miejsce któremu imię Gethsemani, i mówi uczniom swym, siedźcie tu póki odszedszy będę się modlił.
2.WUJEK.1923I przyszli do folwarku, któremu imię Gethsemani, i rzekł uczniom swoim: Siedźcie tu, aż się pomodlę,
3.RAKOW.NTI przychodzą do folwarku, które imię Gethsemane; i mówi uczniom swym: Siedźcie tu, póki się modlić będę.
4.GDAŃSKA.1881I przyszli na miejsce, które zwano Gietsemane; tedy rzekł do uczniów swoich: Siedźcie tu, aż się pomodlę.
5.GDAŃSKA.2017I przyszli na miejsce zwane Getsemani. Wtedy powiedział do swoich uczniów: Siedźcie tu, ja tymczasem będę się modlił.
6.SZCZEPAŃSKII przychodzą do zagrody, zwanej Getsemani. I rzecze do uczniów swych: Usiądźcie tutaj, jak długo będę się modlił;
7.GRZYM1936I przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, a on rzekł do swych uczniów: Zostańcie tutaj, aż się pomodlę.
8.DĄBR.WUL.1973I przyszli do posiadłości, którą zowią Getsemani. I rzekł do uczniów swoich: Zostańcie tu, aż się pomodlę.
9.DĄBR.GR.1961I przybywają do posiadłości, którą zowią Getsemani. I powiada do uczniów swoich: Zostańcie tu, aż się pomodlę.
10.TYSIĄCL.WYD5A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem się pomodlę.
11.BRYTYJKAI przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane, i rzekł do uczniów swoich: Siądźcie tutaj, aż się pomodlę.
12.POZNAŃSKAI przychodzą do posiadłości zwanej Getsemani. I mówi swoim uczniom: - Zostańcie tutaj, a Ja się pomodlę.
13.WARSZ.PRASKAA gdy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, powiedział swoim uczniom: Zostańcie tu, dopóki będę się modlił.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I przychodzą na miejsce, które zwano Getsemane; więc mówi swoim uczniom: Usiądźcie tu, aż się pomodlę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy przybyli na miejsce zwane Getsemani, powiedział do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj i poczekajcie, aż się pomodlę.
16.TOR.NOWE.PRZ.I przyszli na miejsce, które zwano Getsemane, i powiedział do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, dopóki będę się modlić.