« Mar 14:32 Ewangelia Marka 14:33 Mar 14:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wziął Piotra i Jakoba, i Johana z sobą, i począł się lękać i tesknić.
2.WUJEK.1923I wziął z sobą Piotra i Jakóba i Jana, i począł się strachać i tęsknić sobie.
3.RAKOW.NTI bierze Piotra, i Jakuba, i Jana z sobą; i począł się lękać, i barzo trapić.
4.GDAŃSKA.1881I wziąwszy z sobą Piotra, i Jakóba, i Jana, począł się lękać, i bardzo tęsknić;
5.GDAŃSKA.2017Wziąwszy ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, zaczął odczuwać lęk i udrękę.
6.SZCZEPAŃSKIa Piotra i Jakóba i Jana bierze ze Sobą. I zaczął się lękać i odczuwać odrazę.
7.GRZYM1936Wziął z sobą tylko Piotra, Jakóba i Jana. I zaczął doznawać lęku i niepokoju.
8.DĄBR.WUL.1973I wziął ze sobą Piotra i Jakuba, i Jana, i począł się lękać i cierpieć nad miarę.
9.DĄBR.GR.1961I wziął ze sobą Piotra i Jakuba, i Jana; i począł się lękać i cierpieć nad miarę.
10.TYSIĄCL.WYD5Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać trwogę.
11.BRYTYJKAI wziął z sobą Piotra i Jakuba, i Jana, i począł się niepokoić i trwożyć.
12.POZNAŃSKAWziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. I zaczął odczuwać wielki smutek i niepokój,
13.WARSZ.PRASKAPotem wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. Sam począł drżeć i ogarnęła Go trwoga.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem wziął z sobą Piotra, Jakóba oraz Jana i zaczął się lękać, i troskać.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, ogarnął Go smutek i niepokój.
16.TOR.NOWE.PRZ.I wziął ze sobą Piotra i Jakuba, i Jana, i zaczął się trwożyć i głęboko troskać;