« Mar 14:34 Ewangelia Marka 14:35 Mar 14:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odszedszy mało padł na ziemię i modlił się, jeśliby być mogło aby od niego odeszła godzina.
2.WUJEK.1923A odszedłszy mało, padł na ziemię i modlił się, żeby godzina, jeźli może być, odeszła od niego,
3.RAKOW.NTI postąpiwszy mało, padł na ziemię; i modlił się, żeby, jeśliby można była, przeminęła od niego ona godzina.
4.GDAŃSKA.1881A postąpiwszy trochę, padł na ziemię i modlił się, aby, jeźli można, odeszła od niego ta godzina;
5.GDAŃSKA.2017A odszedłszy trochę dalej, upadł na ziemię i modlił się, aby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina.
6.SZCZEPAŃSKII postąpiwszy nieco naprzód, padł na ziemię i modlił się, aby - jeśli możliwe - minęła Go <ta> godzina.
7.GRZYM1936Odszedł nieco naprzód i rzucił się na ziemię, modląc się, aby jeśli to możliwe, nie nadchodziła jeszcze ta straszna godzina.
8.DĄBR.WUL.1973A odszedłszy nieco, padł na ziemię i modlił się, aby, jeżeli to być może, ominęła go ta godzina.
9.DĄBR.GR.1961A odszedłszy nieco, padł na ziemię i modlił się, aby jeżeli to być może, ominęła go ta godzina.
10.TYSIĄCL.WYD5I odszedłszy nieco do przodu, padł na ziemię i modlił się, żeby - jeśli to możliwe - ominęła Go ta godzina.
11.BRYTYJKAPotem postąpił nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, aby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina.
12.POZNAŃSKAI poszedłszy trochę dalej, upadł na ziemię i modlił się, aby - jeśli to być może - ominęła Go ta godzina.
13.WARSZ.PRASKAA kiedy odszedł trochę, upadł na ziemię i modlił się, aby, jeśli to możliwe, minęła Go ta godzina.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I odszedł trochę, padł na ziemię oraz się modlił aby, jeśli jest możliwe, przeszła z dala od niego ta godzina.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem odszedł nieco dalej. Tam padał na ziemię i modlił się, aby - jeśli to jest możliwe - ominęła go ta godzina.
16.TOR.NOWE.PRZ.I odszedł nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, aby, jeśli jest to możliwe, ominęła Go ta godzina;