« Mar 14:35 Ewangelia Marka 14:36 Mar 14:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówił: Abba Ojcze, wszytko tobie możno przenieś ode mnie tę czaszę, wszakże nie to co ja chcę, ale co ty.
2.WUJEK.1923I mówił: Abba, Ojcze! wszystko tobie jest podobno, przenieś odemnie ten kielich. Ale nie to, co Ja chcę, ale co ty.
3.RAKOW.NTI mówił: Abba Ojcze, wszytko możno tobie, przenieś ten kubek ode mnie; ale nie to, co ja chcę, ale co ty.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł: Abba Ojcze! wszystko tobie jest możno, przenieś ode mnie ten kielich; wszakże nie co ja chcę, ale co Ty.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział: Abba, Ojcze, dla ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak niech się stanie nie to, co ja chcę, ale to, co Ty.
6.SZCZEPAŃSKII mówił: Abba, Ojcze! Wszystko dla Ciebie możliwe; oddal ode-Mnie ten kielich; lecz nie co Ja chcę, ale co Ty!
7.GRZYM1936Mówił: Abba, ojcze, ty wszystko możesz. Odejmij mi ten kielich; wszakoż nie jako ja chcę, ale jak ty.
8.DĄBR.WUL.1973I tak mówił: Abba, Ojcze! Wszystko dla ciebie możliwe, oddal ode mnie ten kielich; wszakże nie to, co ja chcę, ale co ty.
9.DĄBR.GR.1961I mówił: Abba, Ojcze! Wszystko dla ciebie możliwe, oddal ode mnie ten kielich; wszakże, nie to, czego ja chcę, ale czego ty.
10.TYSIĄCL.WYD5I mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie. Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie].
11.BRYTYJKAI mówił: Abba, Ojcze! Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie co Ja chcę, ale co Ty.
12.POZNAŃSKAI mówił: - Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz, odsuń ode Mnie ten kielich, lecz (niech się stanie) nie to, co Ja chcę, ale co Ty chcesz.
13.WARSZ.PRASKAI mówił: Abba, Ojcze! Ty wszystko możesz! Weź więc ode Mnie ten kielich, lecz [niech się stanie] nie to, czego Ja chcę, ale to, czego Ty [pragniesz].
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówił też: Abba Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe; oddal ode mnie ten kielich; wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW modlitwie powtarzał: Abba, Ojcze! Dla Ciebie wszystko jest możliwe, oddal ode Mnie ten kielich; jednak niech stanie się nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty.
16.TOR.NOWE.PRZ.I mówił: Abba, Tato! Dla Ciebie wszystko jest możliwe, oddal ten kielich ode mnie, jednak nie, co ja chcę, ale co Ty.