« Mar 14:46 Ewangelia Marka 14:47 Mar 14:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeden niektóry zstojących dobywszy miecza uderzył niewolnika Arcyoffiarniczego, i uciął mu ucho.
2.WUJEK.1923A jeden niektóry z tych, co stali, dobywszy miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i uciął mu ucho.
3.RAKOW.NTA jeden niektóry z onych co stali, dobywszy miecza, uderzył sługę Przedniejszego Ofiarownika, i uciął mu ucho.
4.GDAŃSKA.1881A jeden z tych, co tam stali, dobywszy miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana, i uciął mu ucho.
5.GDAŃSKA.2017A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecz, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho.
6.SZCZEPAŃSKIJeden zaś z tych, którzy około Niego stali, dobywszy miecza, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu ucho.
7.GRZYM1936Ale jeden z obecnych dobył miecza i uderzył sługę arcykapłana, obcinając mu ucho.
8.DĄBR.WUL.1973A jeden z tych, którzy byli z Jezusem, dobywszy miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i uciął mu ucho.
9.DĄBR.GR.1961A jeden z tych, co stali obok, dobywszy miecza, ugodził sługę najwyższego kapłana i uciął mu ucho.
10.TYSIĄCL.WYD5A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho.
11.BRYTYJKAA jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho.
12.POZNAŃSKAA jeden z obecnych, dobywszy miecza, zadał cios słudze arcykapłana i odciął mu ucho.
13.WARSZ.PRASKAJeden zaś spośród obecnych tam chwycił za miecz i uderzył sługę najwyższego kapłana, odcinając mu ucho.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jakiś, co go bronił, dobył sztyletu, uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA jeden ze stojących przy Nim mężczyzn wyciągnął miecz, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu ucho.
16.TOR.NOWE.PRZ.A jeden z tych, którzy stali obok, dobył miecza, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu ucho.