« Mar 14:50 Ewangelia Marka 14:51 Mar 14:52 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale niektóry młodzieniec szedł za nim obwinąwszy się prześcieradłem na nagie (ciało) i pojmali go,
2.WUJEK.1923A niektóry młodzieniec szedł za nim odziany prześcieradłem na gołe ciało, i poimali go.
3.RAKOW.NTA jeden niektóry młodzieniec szedł za nim, przyodziany prześcieradłem na nagie ciało; i imają go młodzieńcy.
4.GDAŃSKA.1881A jeden jakiś młodzieniec szedł za nim, przyodziany prześcieradłem na nagie ciało; i uchwycili go młodzieńcy.
5.GDAŃSKA.2017A szedł za nim pewien młody człowiek mający płótno narzucone na gołe ciało. I pochwycili go młodzieńcy.
6.SZCZEPAŃSKIPewien jednak młodzian szedł za Nim, zarzuciwszy prześcieradło na swe ciało. I zatrzymują go <młodzieńcy>.
7.GRZYM1936I tylko jeden młodzieniec, mając płaszcz na gołem ciele, szedł za nim, ale go przytrzymali.
8.DĄBR.WUL.1973A młodzieniec pewien szedł za nim, odziany tylko w prześcieradło. I pojmali go.
9.DĄBR.GR.1961A pewien młodzieniec szedł za nim, odziany tylko w prześcieradło. I pochwycili go –
10.TYSIĄCL.WYD5A pewien młodzieniec szedł za Nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić,
11.BRYTYJKAA pewien młodzieniec, mając narzucone prześcieradło na gołe ciało, szedł za nim. I pochwycili go.
12.POZNAŃSKAA jakiś młodzieniec szedł za Nim w narzuconym na gołe ciało prześcieradle. I ujęli go,
13.WARSZ.PRASKAPewien zaś młodzieniec, który szedł za Nim mając na sobie tylko nakrycie z płótna, gdy go pochwycono,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A towarzyszył mu jakiś jeden młodzieniec, odziany prześcieradłem na nagie ciało, więc słudzy go chwytają.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA szedł za Nim pewien młodzieniec, okryty jedynie prześcieradłem. Jego też złapali,
16.TOR.NOWE.PRZ.A pewien młodzieniec podążał za Nim, odziany w płótno na nagim ciele; i pochwycili go młodzieńcy.