« Mar 14:52 Ewangelia Marka 14:53 Mar 14:54 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wiedli Jezusa, ku Arcyoffiarnikowi, a zeszli się byli k niemu wszyscy arcyoffiarnicy, i starszy, i księża.
2.WUJEK.1923I przywiedli Jezusa do najwyższego kapłana; a zeszli się wszyscy kapłani i Doktorowie i starsi.
3.RAKOW.NTI odwiedli Jezusa do Przedniejszego Ofiarownika; a zchodzą się do niego wszyscy Przedniejszy Ofiarownicy i starszy, i uczeni w Piśmie.
4.GDAŃSKA.1881Tedy przywiedli Jezusa do najwyższego kapłana: a zeszli się do niego wszyscy przedniejsi kapłani, i starsi, i nauczeni w Piśmie.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy przyprowadzili Jezusa do najwyższego kapłana, gdzie zeszli się wszyscy naczelni kapłani, starsi i uczeni w Piśmie.
6.SZCZEPAŃSKII poprowadzili Jezusa do arcykapłana. A <u niego> schodzą się wszyscy <przedniejsi> kapłani i uczeni i starsi.
7.GRZYM1936I zaprowadzili Jezusa przed arcykapłana, gdzie się zebrali wszyscy wyżsi kapłani, uczeni i starsi.
8.DĄBR.WUL.1973I przywiedli Jezusa do najwyższego kapłana, i zebrali się wszyscy kapłani i uczeni w Piśmie, i starsi.
9.DĄBR.GR.1961I powiedli Jezusa do najwyższego kapłana. I zebrali się tam wszyscy przedniejsi kapłani i starsi, i uczeni w Piśmie.
10.TYSIĄCL.WYD5A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana, u którego zebrali się wszyscy arcykapłani, starsi i uczeni w Piśmie.
11.BRYTYJKAI przywiedli Jezusa do arcykapłana, i zeszli się wszyscy arcykapłani i starsi, i uczeni w Piśmie.
12.POZNAŃSKAI odprowadzili Jezusa do arcykapłana. Tam schodzą się wszyscy: arcykapłani i starsi, i nauczyciele Pisma.
13.WARSZ.PRASKAA kiedy przyprowadzili Jezusa do najwyższego kapłana, zebrali się wszyscy kapłani i starsi, i uczeni w Piśmie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem zaprowadzili Jezusa do arcykapłana, i schodzą się wszyscy przedniejsi kapłani, starsi oraz uczeni w Piśmie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOni tymczasem odprowadzili Jezusa do arcykapłana. Tam zeszli się pozostali arcykapłani, starsi oraz znawcy Prawa.
16.TOR.NOWE.PRZ.I odprowadzili Jezusa do arcykapłana; i zeszli się do niego wszyscy arcykapłani, i starsi, i uczeni w Piśmie.