« Mar 14:54 Ewangelia Marka 14:55 Mar 14:56 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I szukali Arcyoffiarnicy i wszytka rada przeciw Jezusowi świadectwa, aby ji na śmierć zdali, ale nie naleźli.
2.WUJEK.1923Lecz najwyżsi kapłani i wszystka rada szukali przeciw Jezusowi świadectwa, aby go na śmierć zdali; a nie naleźli.
3.RAKOW.NTA Przedniejszy Ofiarownicy, i wszytka siedząca Rada, szukali przeciw Jezusowi świadectwa, aby go śmiercią zgładzili; a nie naleźli.
4.GDAŃSKA.1881Ale przedniejsi kapłani, i wszystka rada szukali przeciwko Jezusowi świadectwa, aby go na śmierć wydali; wszakże nie znaleźli.
5.GDAŃSKA.2017Tymczasem naczelni kapłani i cała Rada szukali świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć, ale nie znaleźli.
6.SZCZEPAŃSKIA przedniejsi kapłani i cały Sanhedryn szukali przeciwko Jezusowi świadectwa, aby Go na śmierć skazać; ale nie znajdowali.
7.GRZYM1936Tymczasem wyżsi kapłani i cała Rada szukali świadectw przeciw Jezusowi, żeby go na śmierć skazać, ale nie mogli znaleźć.
8.DĄBR.WUL.1973A przedniejsi kapłani i cała Rada szukali świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go na śmierć skazać, a nie znajdowali.
9.DĄBR.GR.1961A przedniejsi kapłani i cała rada szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby go na śmierć skazać, a nie znajdowali.
10.TYSIĄCL.WYD5Tymczasem arcykapłani i cały Sanhedryn szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić, lecz nie znaleźli.
11.BRYTYJKAArcykapłani zaś i cała Rada Najwyższa szukali świadectwa przeciwko Jezusowi, aby skazać go na śmierć, ale nie znajdowali.
12.POZNAŃSKAArcykapłani zaś z całym sanhedrynem szukali dowodów przeciwko Jezusowi, aby Go skazać na śmierć. Ale nie znaleźli.
13.WARSZ.PRASKAA najwyżsi kapłani z całą Wysoką Radą szukali jakiegoś świadectwa przeciwko Jezusowi, by móc Go zgładzić, ale nie znaleźli.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś przedniejsi kapłani oraz cała rada szukali świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć; lecz nie znaleźli.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym czasie arcykapłani oraz cała Wysoka Rada bezustannie szukali dowodów przeciwko Jezusowi, ponieważ chcieli skazać Go na śmierć. Skutek był niewielki.
16.TOR.NOWE.PRZ.A arcykapłani i cały Sanhedryn szukali świadectwa przeciwko Jezusowi, aby Go uśmiercić; lecz nie znajdowali.