« Mar 14:55 Ewangelia Marka 14:56 Mar 14:57 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo mnodzy przeciw niemu fałszywie świadczyli, ale świadectwa ich zgodne nie były.
2.WUJEK.1923Albowiem wiele ich przeciw jemu fałszywie świadczyli; lecz świadectwa zgodne nie były.
3.RAKOW.NTAbowiem wiele ich fałszywie świadczyli przeciw jemu; i świadectwa zgodne nie były.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem ich wiele fałszywie świadczyli przeciwko niemu; ale świadectwa ich nie były zgodne.
5.GDAŃSKA.2017Wielu bowiem fałszywie świadczyło przeciwko niemu, lecz ich świadectwa nie były zgodne.
6.SZCZEPAŃSKIWielu bowiem przeciw Niemu fałszywie świadczyło, ale zeznania nie były zgodne.
7.GRZYM1936Wielu wprawdzie świadczyło przeciw niemu fałszywie, ale ich świadectwa nie zgadzały się.
8.DĄBR.WUL.1973Wielu bowiem świadczyło fałszywie przeciw niemu i świadectwa ich nie były zgodne.
9.DĄBR.GR.1961Wielu bowiem świadczyło fałszywie przeciw niemu, ale świadectwa ich nie były zgodne.
10.TYSIĄCL.WYD5Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko Niemu, ale świadectwa te nie były zgodne.
11.BRYTYJKAWielu bowiem świadczyło fałszywie przeciwko niemu, ale świadectwa te nie były zgodne.
12.POZNAŃSKABo wielu składało fałszywe zeznania przeciwko Niemu, ale zeznania te nie były zgodne.
13.WARSZ.PRASKAI było nawet wielu, którzy fałszywie zeznawali przeciw Niemu, ale nie było zgodności między ich zeznaniami.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem wielu fałszywie świadczyło przeciw niemu, lecz świadectwa nie były zgodne.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWielu wprawdzie fałszywie przeciw Niemu zeznawało, ale zeznania te nie były zgodne.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wielu bowiem fałszywie świadczyło przeciwko Niemu; ale świadectwa ich nie były zgodne.