« Mar 14:56 Ewangelia Marka 14:57 Mar 14:58 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A niektórzy wstawszy fałszywie nań świadczyli mówiąc:
2.WUJEK.1923A niektórzy powstawszy, fałszywie świadczyli przeciw jemu, mówiąc:
3.RAKOW.NTA niektórzy powstawszy fałszywie świadczyli przeciw jemu mówiąc:
4.GDAŃSKA.1881Tedy niektórzy powstawszy, fałszywie świadczyli przeciwko niemu, mówiąc:
5.GDAŃSKA.2017Wtedy niektórzy wystąpili i fałszywie świadczyli przeciwko niemu, mówiąc:
6.SZCZEPAŃSKIWtedy inni, powstawszy, fałszywie przeciw Niemu świadczyli, mówiąc:
7.GRZYM1936Aż wreszcie powstawali niektórzy i świadczyli przeciw niemu fałszywie, mówiąc:
8.DĄBR.WUL.1973A niektórzy, powstawszy, fałszywie świadczyli przeciwko niemu, mówiąc:
9.DĄBR.GR.1961A niektórzy, powstawszy, fałszywie świadczyli przeciwko niemu, mówiąc:
10.TYSIĄCL.WYD5A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw Niemu:
11.BRYTYJKAA niektórzy wystąpili i fałszywie świadczyli przeciwko niemu, mówiąc:
12.POZNAŃSKANiektórzy zeznawali fałszywie przeciwko Niemu:-
13.WARSZ.PRASKAWreszcie wstali jacyś [świadkowie] i poczęli zeznawać przeciwko Niemu fałszywie mówiąc:
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także jacyś, gdy wstali, fałszywie świadczyli przeciw niemu, mówiąc:
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas powstali pewni ludzie i zaczęli Jezusa bezzasadnie oskarżać:
16.TOR.NOWE.PRZ.A jacyś ludzie wstali i fałszywie świadczyli przeciwko Niemu, mówiąc: