« Mar 14:57 Ewangelia Marka 14:58 Mar 14:59 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574My słyszeliśmy ji mówiąc, iż ja rozwalę kościół ten ręką uczyniony, a za trzy dni iny nie ręką uczyniony zbuduję.
2.WUJEK.1923Żeśmy słyszeli jego mówiącego: Ja rozwalę kościół ten ręką uczyniony, a za trzy dni inny nie ręką uczyniony zbuduję.
3.RAKOW.NTŻeśmy my go słyszeli mówiącego: Iż ja rozwalę Kościół ten rękami uczyniony, a przez trzy dni inny nie ręką uczyniony zbuduję.
4.GDAŃSKA.1881Myśmy to słyszeli, że mówił: Ja rozwalę ten kościół ręką uczyniony, a we trzech dniach inny nie ręką uczyniony zbuduję.
5.GDAŃSKA.2017Słyszeliśmy, jak mówił: Zburzę tę świątynię ręką uczynioną, a w trzy dni zbuduję inną, nie ręką uczynioną.
6.SZCZEPAŃSKIMyśmy z ust Jego słyszeli: »Ja ten przybytek, ręką wzniesiony, zburzę, a w trzech dniach zbuduję inny, który ręką uczyniony nie będzie«.
7.GRZYM1936Słyszeliśmy go, jak mówił: Zburzę ten kościół, ręką ludzką uczyniony, a w trzy dni inny, nie ręką ludzką zbudowany, postawię.
8.DĄBR.WUL.1973Myśmy słyszeli, jak on powiadał: Ja zburzę tę świątynię, wzniesioną rękami, a po trzech dniach zbuduję inną, która nie rękami wzniesiona będzie.
9.DĄBR.GR.1961Myśmy słyszeli, jak powiadał: Ja zburzę tę świątynię, wzniesioną rękami, a w ciągu trzech dni zbuduję inną, która nie rękami wzniesiona będzie.
10.TYSIĄCL.WYD5Myśmy słyszeli, jak on mówił: Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu trzech dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony.
11.BRYTYJKAMyśmy słyszeli go, jak mówił: Ja zburzę tę świątynię, wzniesioną rękami ludzkimi, a w trzy dni zbuduję inną, wzniesioną nie rękami ludzkimi.
12.POZNAŃSKASłyszeliśmy, jak mówił: Rozwalę tę świątynię wzniesioną rękami, a po trzech dniach zbuduję inną, nie wzniesioną rękami.
13.WARSZ.PRASKASłyszeliśmy, jak mówił: Zburzę tę świątynię uczynioną rękami [ludzkimi] i w ciągu trzech dni postawię inną, zbudowaną nie rękami [ludzkimi].
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.My usłyszeliśmy go jak mówił: Ja obalę tą Świątynię, która jest uczyniona ręką i przez trzy dni zbuduję inną, nie uczynioną ręką.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMy słyszeliśmy Go, jak mówi: Ja zburzę tę świątynię, zbudowaną rękami ludzkimi, i w trzy dni wzniosę inną, bez udziału ludzkich rąk.
16.TOR.NOWE.PRZ.My słyszeliśmy, jak mówił: Ja zburzę tę świątynię uczynioną ręką, i w trzy dni zbuduję inną, nie ręką uczynioną.