« Mar 14:58 Ewangelia Marka 14:59 Mar 14:60 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz ani tak świadectwo zgodne było.
2.WUJEK.1923I nie było zgodne ich świadectwo.
3.RAKOW.NTI ani tak zgodne było świadectwo ich.
4.GDAŃSKA.1881Lecz i tak nie było zgodne świadectwo ich.
5.GDAŃSKA.2017Lecz i tak ich świadectwo nie było zgodne.
6.SZCZEPAŃSKIAle <i tak> zeznanie ich nie było zgodne.
7.GRZYM1936Ale nie zgadzały się świadectwa ich.
8.DĄBR.WUL.1973I nie było zgodne ich świadectwo.
9.DĄBR.GR.1961Ale i w tym nie było zgodne ich świadectwo.
10.TYSIĄCL.WYD5Lecz i tu ich świadectwo nie było zgodne.
11.BRYTYJKAAle i tak nie było zgodne ich świadectwo.
12.POZNAŃSKALecz i te zeznania nie były zgodne.
13.WARSZ.PRASKAI też nie było zgodne ich zeznanie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz i tak nie było zgodne ich świadectwo.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITAle nawet to ich zeznanie nie było spójne.
16.TOR.NOWE.PRZ.Lecz nawet i w tym świadectwo ich nie było zgodne.