« Mar 14:60 Ewangelia Marka 14:61 Mar 14:62 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale on milczał i nic nie odpowiedział. Zasię arcyoffiarnik pytał go, i rzekł mu: tyli jesteś Chrystus syn błogosławionego?
2.WUJEK.1923Ale on milczał, a nic nie odpowiedział. Znowu pytał go najwyższy kapłan i rzekł mu: Tyś jest Chrystus, syn Boga błogosławionego?
3.RAKOW.NTA on milczał, i nic nie odpowiedał. Zasię Przedniejszy Ofiarownik pytał go, i mówi mu: Tyżeś jest Christus, Syn onego błogosławionego?
4.GDAŃSKA.1881Ale on milczał, a nic nie odpowiedział. Znowu go pytał najwyższy kapłan, i rzekł mu: Tyżeś jest on Chrystus, Syn onego Błogosławionego?
5.GDAŃSKA.2017Ale on milczał i nic nie odpowiedział. Znowu zapytał go najwyższy kapłan: Czy ty jesteś Chrystusem, Synem Błogosławionego?
6.SZCZEPAŃSKIOn jednak milczał i nic nie odpowiadał. Arcykapłan powtórnie Go zapytał, mówiąc doń: Czyś Ty jest Chrystus, Syn {Boga} błogosławionego?
7.GRZYM1936Ale on milczał i nic nie odpowiadał. I znowu zapytał go arcykapłan: Tyś jest Chrystus syn Boga błogosławionego?
8.DĄBR.WUL.1973On zaś milczał i nic nie odpowiedział. Zapytał go najwyższy kapłan ponownie i rzekł mu: Czyś ty jest Chrystus, Syn Boga błogosławionego?
9.DĄBR.GR.1961On zaś milczał i nic nie odpowiedział. Zapytał go najwyższy kapłan ponownie, i rzekł mu: Czyś ty jest Chrystus, Syn Błogosławionego?
10.TYSIĄCL.WYD5Lecz On milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: Czy ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego?
11.BRYTYJKAOn zaś milczał i nic nie odpowiedział. Znowu zapytał go arcykapłan, i rzekł mu: Czy Ty jesteś Chrystus, Syn Błogosławionego?
12.POZNAŃSKAOn jednak milczał i nic nie odpowiadał. Arcykapłan zapytał Go znowu: - Czyś Ty jest Mesjaszem, Synem Błogosławionego?
13.WARSZ.PRASKAA On milczał, nie odpowiadając wcale. Wtedy najwyższy kapłan znów Go zapytał: Czy Ty jesteś Mesjaszem, Synem Błogosławionego?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on milczał i nic nie odpowiedział. A arcykapłan znowu go pytał i mu powiedział: Ty jesteś Chrystus, Syn Wielbionego?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOn jednak milczał i nic nie odpowiedział. Znów więc arcykapłan zadał Mu pytanie: Czy Ty jesteś Chrystusem, Synem Błogosławionego?
16.TOR.NOWE.PRZ.A On milczał i nic nie odpowiedział. Ponownie zapytał Go arcykapłan i powiedział do Niego: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego?